Euroopan muslimien määrä yli 1,5-kertaistuu vuoteen 2050 mennessä

 
Istanbul

Turkin suurimman kaupungin, Istanbulin, läpi virtaa Bosporinsalmi. Sitä pitkin kulkee myös kahden maanosan, Euroopan ja Aasian, raja. Turkkilaisia on yhteensä noin 79 miljoonaa. Kuva: Ilkka Kastepohja.

Tuoreen tutkimuksen mukaan Euroopassa asuvien muslimien määrä voi kaksin- tai kolminkertaistua muutaman vuosikymmenen aikana. Korkeimmankaan ennusteen mukaan muslimien määrä ei kuitenkaan ylittäisi 14 prosenttia Euroopan väestöstä.

Christian Today uutisoi (30.11.), että Pew Research Centerin tekemän tutkimuksen mukaan Euroopan muslimiväestö kasvaisi noin 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä siinäkin tapauksessa, että kaikki Eurooppaan suuntautuva siirtolaisuus lakkaisi välittömästi ja pysyvästi.

Tutkimus tuo esiin, että muslimien osuus Euroopassa pysyy kuitenkin suhteellisen alhaisena verrattuna sekä kristittyyn että uskonnottomaan väestöön siinäkin tapauksessa, että Eurooppaan tulee edelleen suuria määriä turvapaikanhakijoita. Vaikka turvapaikanhakijamäärät pysyisivät vuosien 2014 – 2016 ennätyksellisellä tasolla, muslimiväestö muodostaisi ainoastaan 14 prosenttia Euroopan väestöstä vuonna 2050. Kristittyjen osuus tulisi säilymään huomattavasti muslimeita suurempana huolimatta Euroopan kristittyjen määrän vähenevästä suuntauksesta.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Keskiviikkona julkistettu tutkimus pohjautuu kolmeen vaihtoehtoiseen malliin. Ensimmäinen vaihtoehto ennustaa sitä, mitä tapahtuisi, jos siirtolaisuus pysähtyisi kokonaan, toinen sitä, jos ”tavallinen”siirtolaisuus jatkuisi nykyisen kaltaisena, mutta pakolaisten virta pysähtyisi ja kolmas sitä, että siirtolaisuus ja pakolaisten suuri määrä säilyisi entisellään.

Kaikissa kolmessa skenaariossa muslimien määrän ennustetaan kasvavan: keskitason mallissa määrän katsotaan vähintään kaksinkertaistuvan ja ”korkeassa” skenaariossa jopa kolminkertaistuvan. Muslimien osuus väestöstä vaihtelee nykyisin runsaasti eri Euroopan maiden välillä. Saksa ja Ruotsi ovat vastaanottaneet paljon turvapaikanhakijoita viime vuosina ja näissä maissa siirtolaisten määrä on jo entuudestaan suuri. Niissä myös muslimien määrän ennustetaan kasvavan voimakkaimmin.

Tutkimuksen mukaan kuitenkin peräti 47 prosenttia Eurooppaan suuntautuvasta siirtolaisuudesta tulee koostumaan muista ryhmistä kuin muslimeista. Kristityt muodostavat seuraavaksi suurimman uskonnollisen ryhmän, mikä tasoittaa suuntausta, jossa kristinusko on heikentymässä.