Espoon ViaDia joutuu lopettamaan toimintansa – viimeiset ruokakassit jaetaan kesäkuun alussa

 

Kuva: Sari Savela

Diakoniatyötä tekevä Espoon Via dia on jakanut hävikkiruokaa koronapandemian alusta lähtien vähintään kahtena päivänä viikossa Leppävaarassa. Nyt vähäosaisten monipuolinen auttaminen uhkaa loppua, koska rahaa toimitilojen vuokraan ei löydy.

Torstaina 29. huhtikuuta kymmenet ihmiset asettuvat pitkään ja kiemurtelevaan jonoon, joka alkaa Espoon ViaDian toimipisteen ovelta Leppävaarassa. Turvavälein seisovat jonottajat odottavat ruokakassien ja lämpimän aterian jakamisen alkamista. Vapaaehtoiset huolehtivat, että turvaväleistä pidetään kiinni ja jos joltakulta puuttuu kasvomaski, sellainen ojennetaan ystävällisesti.

Espoon ViaDia on viimeisen vuoden aikana jakanut hävikkiruokakasseja kaksi kertaa viikossa. Parillisina viikkoina jaetaan lisäksi EU:n tukemia ruokakasseja. Kerralla kasseja jaetaan noin 120. Korona-aikana ruoka-avun tarve on selvästi kasvanut. Monet avuntarvitsijat tulevat jonoon viikosta toiseen.

Dei Neliöb. 4.-7.3.

Viime syksystä lähtien Espoon ViaDia on tarjonnut myös lämpimiä aterioita mukaan otettavaksi tai ulkona syötäväksi. Vapun aatonaattona tarjolla on nakkeja ja perunamuusia. Asiakkaille kerrotaan, että ruoka-apu loppuu kesäkuun alussa, koska Espoon ViaDialla ei ole enää varoja pitää tiloja ja työntekijöitä. Toimitilojen vuokraamisen mahdollistanut hankerahoitus päättyy, eikä kaupungilta ja yksityisiltä henkilöiltä saatu tuki riitä toiminnan jatkamiseen. Moni asiakas on tyrmistynyt kuulemastaan.

– Kunpa rahoitus löytyisi ja työ saisi jatkua. Täällä on yksineläjä saanut päivän ainoan lämpimän aterian, eräs iäkäs rouva kertoo.

Huolta asiakkaissa aiheuttaa myös epätietoisuus, miten jatkossa pärjää.

– Täällä saa aina niin hyvää palvelua. Tuo romanirouva on aina niin ystävällinen, toteaa toinen ruoka-apua hakeva nainen.

Romanirouva Leena on pitkään toiminut Espoon ViaDian vapaaehtoisena. Paikallisyhdistys saa usein myönteistä palautetta juuri ihmisten henkilökohtaisesta ja ystävällisestä kohtaamisesta. Vapaaehtoisten lisäksi ViaDia Espoo on tarjonnut työ- tai harjoittelupaikan monelle tukityöllistetylle.

Ruoanjakajia tarpeeseen nähden liian vähän

Ruoka-apua hakevien joukko on kirjava, on vähävaraisia eläkeläisiä, mielenterveyskuntoutujia, yksinhuoltajia, maahanmuuttajia, lomautettuja, työttömiä ja eri syistä apua tarvitsevia ihmisiä. Ruoka-avun kautta on voitu auttaa myös monia asunnottomia ja päihdeongelmaisia.

– Espoossa toimii kaupungin ja kolmannen sektorin yhteinen ruoka-apukoordinaatioryhmä, joka tekee toimivaa yhteistyötä hävikkiruoan jakamiseksi. Isoissa kaupunkikeskuksissa, kuten Leppävaara on todella paljon ruokajaosta riippuvaisia kotitalouksia ja ruoanjakajia on tarpeeseen nähden liian vähän, kertoo ViaDia Espoossa hankekoordinaattorina toiminut Paula Vilkama.

Vilkaman työsuhde päättyi huhtikuun lopussa, koska STEAn rahoittama päihde-ja rikostaustaisille suunnattu Uusin askelin -hanke päättyy. Hankkeen vastaava ohjaaja Pekka Kemppainen jatkaa hanketoimintoja vielä kesäkuun loppuun, mutta silloin hänenkin osaltaan tulee kolme vuotta hanketta täyteen ja työsuhde päättyy. STEA ei myöntänyt jatkorahoitusta Uusin askelin -hankkeelle, jonka rahoitus on mahdollistanut päihde- ja rikostaustaisille suunnatun toiminnan Leppävaarassa. Myös Espoon kaupungin tuella on Ajurinkadulla sijaitsevassa työpajassa järjestetty pienimuotoista korjaustoimintaa ja vertaisryhmiä. Lisäksi viime syksystä lähtien maahanmuuttajille on tarjottu kerran viikossa kotoutumisneuvontaa, jolle on Leppävaaran alueella todella suuri tarve. Muurarinkujan matalan kynnyksen kohtaamispaikassa ylläpidettiin hanketoiminnan lisäksi kaikille avointa kahvilaa, jossa hyvin eri taustaiset ihmiset ovat voineet tavata toisiaan. ViaDialle on ollut helppo tulla kahville tapaamaan ihmisiä ja hakemaan ruoka-apua.