Ensitreffit alttarilla – järjestettyjen avioliittojen paluu

 

Menisitkö sinä naimisiin tuntemattoman kanssa? Kuvan lähde MTV

Ensitreffit alttarilla –ohjelmassa ryhmä asiantuntijoita valitsee joukosta sinkkuja kolme todennäköisimmin yhteensopivaa paria. Parit vihitään, minkä jälkeen he viiden viikon ajan kokeilevat yhteiseloa ja koeajan lopussa päättävät eroavatko vai jatkavatko avioelämää yhdessä.

Ohjelmassa yhtenä asiantuntijana toiminut pappi Kari Kanala ei pidä Ensitreffejä alttarilla avioliittoa halventavana
– Ohjelma saa aikaan hyvää keskustelua avioliitosta ja sen merkityksestä. Mielestäni avioliittoa on syytä pitää pyhänä, mutta se ei kuitenkaan ole sakramentti ja ohjelmassa toimitetaan vain siviilivihkiminen.

Perheneuvoja Jari Kekäle kommentoi ohjelmaa kriittisesti.
– Avioliitto ei ole luterilaisessa kirkossa sakramentti, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö se olisi kirkon opetuksen mukaan pyhä. Pyhä taas juontuu Raamatun kielenkäytössä Jumalasta ja viittaa erilaiseen kuin maailma. Avioliiton ei pidä olla lyhytaikainen ja helppo kokeilu, vaikka sellaisenakin sitä nykyään ehkä pidetään. Ohjelma-formaatin ongelma on, että siinä avioliitto alennetaan kaupallisen voiton tavoittelun ja mediahuomion hakemisen motivoimana ”5 viikon koeajoksi”, mitä se ei tietenkään edes teoriassa saisi olla. Juuri tämä on avioliiton väärinkäyttöä ja sen pyhyyden polkemista ja siksi surkeaa ja surullista.
No mikä avioliitto sitten on?

Karas-Sana Neliöb. 22.-28.4.

Jari Kekälä pohdiskelee avioliiton ydintä seuraavasti:
– Avioliitto on Raamatun mukaan Jumalan asettama ja elinikäiseksi tarkoitettu miehen ja naisen yhdessä elämisen muoto. Avioliitto on samalla tietoinen aikomus, joka kytkee paitsi sen solmivat ihmiset, myös heidän sukunsa yhteen. Avioliitto on tarkoitettu kehykseksi ja suojaksi ihmisten vajavaiselle rakkaudelle ja lapsille, joita liitossa mahdollisesti syntyy.

Kanala tiivistää avioliiton merkityksen näin:
– Avioliittoa kuvaa hyvin yksi ainoa sana – tahdon. Ei siis puhuta osaamisesta tai pystymisestä vaan tahdosta osoittaa rakkautta puolisolle ja asettumisesta toisen asemaan. Avioliitto on loppupeleissä hyvin arkinen asia, jota vain yhdessä eletty elämä voi avata

Kaiken se kestää?

Ohjelmassa tarjottua viiden viikon koeaikaa Kanala kuvailee suuntaa-antavaksi jaksoksi, jonka aikana parit saavat yhteisestä arjesta kiinni. Kekäle näkee avioliiton pidemmän tähtäimen sopimuksena
– On sanottu, että avioliitto on ”ihmisten kasvatuskone”. Juuri silloin kun alkuhuuman jälkeen ”kone lähtee käyntiin” ja pitäisi kasvaa ihmisenä ja opetella uutta, ajatellaan että tilanne on kestämätön ja kone on rikki ja se pitää vaihtaa. Se, että meidän ihmisen häilyvyyden ongelmaa yritetään ratkaista ulkoistamalla puolison valintapalvelu niin sanotuille asiantuntijoille, on minusta vain medioitu ja uudella tavalla kaupallistettu versio järjestetystä avioliitosta. En usko järjestetyn avioliiton olevan ratkaisu kestävän rakkauden puutteeseen. Ohjelman viihdearvosta tai siihen osallistuvista ihmisistä tai heidän vilpittömyydestään en halua sanoa mitään, mutta ohjelmaformaatti vetää minusta kyllä avioliitto-instituution kölin alta komeasti.

Onko ohjelmassa avioituvilla pareilla kuitenkin toivoa? Kekäleen mukaan on.
– Olennaista on se, miten ihmiset elävät yhdessä ja suostuvat siihen inhimilliseen kasvuun, jota elinikäinen avioliitto jo lähtökohdissaan vaatii. Suostuvatko he kasvamaan erillisiksi aikuisiksi ihmisiksi sekä kasvamaan yhdessä toinen toistensa kunnioittamisessa ja rakkaudessa? Niille, jotka näitä kantapääopiston kursseja suostuvat käymään, on mahdollista rakastaen elää yhdessä elämänsä loppuun saakka, olipa suhteen aloitus sitten millainen tahansa.