Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Ensimmäiset seurakunnan selkokieliset verkkosivut avattu

 

Selkokuva seurakunnasta, joka istuu. Kuva: Kirkon kuvapankki/Teemu Junkkaala

Kirkon selkosivut löytyvät osoitteesta selko.evl.fi. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on ensimmäisenä seurakuntana Suomessa tehnyt verkkopalveluunsa selkokieliset nettisivut.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän selkosivut ovat osoitteessa www.turunseurakunnat.fi/selko. Sivut ovat saaneet Selkokeskuksen selkologon käyttöoikeuden. Selkosivulta löytyy tietoa muun muassa seurakuntayhtymän seurakunnista ja seurakuntien toiminnasta, perhejuhlien järjestämisestä ja siitä, mistä saa tukea tai apua eri tilanteissa.

Saavutettavasta ja esteettömästä viestinnästä hyötyvät kaikki. Selkokeskuksen arvion mukaan selkokieli auttaa 20–25 prosenttia väestöstä. Selkeällä viestinnällä on erityisen suuri merkitys erityisryhmille. Näitä ovat esimerkiksi ikäihmiset, maahanmuuttajat ja eri tavoin vammaiset.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Kirkon viestintä