Enemmistö papeista ei vihkisi homopareja

 

Yli puolet papeista ei olisi valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pariskuntia. Enemmistö papeista säilyttäisi vihkioikeuden kirkolla, vaikka laki sukupuolineutraalista avioliitosta hyväksyttäisiin.

Radio Dein tekemässä kyselyssä evankelisluterilaisen kirkon papeilta tiedusteltiin heidän omaa valmiuttaan vihkiä samaa sukupuolta olevia pariskuntia, mikäli vihkimykset sallittaisiin kirkossa.

Kyselyyn vastanneista papeista 39 prosenttia ei suorittaisi näitä vihkimyksiä, vaikka piispat sitä papeilta edellyttäisivät. Lisäksi viidesosa papeista ei vihkisi homopareja, mikäli papeille jätettäisiin omantunnonvapaus. Hieman yli kolmasosa papeista olisi vihkimyksiin valmis.

Pipliaseura Neliöb. 8.-14.4.

Naiset olivat miehiä valmiimpia vihkimään samaa sukupuolta olevia pariskuntia. Virallisen päätöksen mahdollisista vihkimisistä tekee kirkolliskokous.

Kyselyn mukaan 69 prosenttia papeista haluaa kirkon pitävän kiinni vihkioikeudestaan. Vain joka viides pappi olisi valmis luopumaan siitä. Papeista 73 prosenttia on kuitenkin sitä mieltä, että vaikka laki sukupuolineutraalista avioliitosta toteutuisi, kirkon tulisi vihkiä vain eri sukupuolta olevia pariskuntia.

Juuri eläkkeelle jäänyt Helsingin piispa Eero Huovinen on väläyttänyt vihkioikeudesta luopumista, jos laki toteutuisi. Arkkipiispa Kari Mäkinen haluaa säilyttää vihkioikeuden kirkolla.

Kysely lähetettiin 20.8.2010 sähköpostitse noin 2100:lle suomalaiselle papille. Vastausaika päättyi 30.8. Siihen vastasi 722 seurakuntien tai järjestöjen palveluksessa olevaa pappia. Vajaa kolmannes vastaajista oli naisia. Joka neljäs vastaaja toimi kirkkoherrana ja hieman yli puolet seurakuntapappina. Noin 15 prosenttia kyselyyn vastanneista papeista työskenteli muun kuin luterilaisen seurakunnan palveluksessa.

Kirkon vihkimysoikeudesta keskustelevat Radio Deissä torstaina 2.9. klo 9.30-10.00 professori Miikka Ruokanen ja kansanedustaja Bjarne Kallis.

 
Dei, herätys, artikkeliban 7.2.- (1/2)