Elina Hellqvist Kirkon lähetystyön keskuksen johtajan sijaiseksi – ”Meillä on paljon opittavaa globaalin etelän kirkoilta”

 

Elina Hellqvist aloittaa Kirkon lähetystyön keskuksen johtajana toukokuun alussa.

Teologian tohtori, pastori Elina Hellqvist on valittu Kirkon lähetystyön keskuksen johtajan sijaiseksi 1.5. alkaen. Hellqvistin mukaan lähetystyö kuuluu kirkon olemukseen.

Elina Hellqvist (TT, pastori) on valittu Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) johtajan sijaiseksi 1.5. alkaen. Hän seuraa tehtävässä dosentti Jaakko Rusamaa, joka valittiin tehtävään määräajaksi 1.10.2018-30.4.2020.

Hellqvistin nykyinen tehtävä on KLK:n uskontojen kohtaamisen asiantuntija. Aiemmin hän on toiminut tutkijana Helsingin yliopistossa ja seurakuntapappina Vantaalla. Hellqvist on myös Uskot-foorumin hallituksen jäsen.

Sansa Neliöb. 13.2.-12.3.

Seurakuntalainen haastatteli Elina Hellqvistiä sähköpostitse lähetystyön tarpeellisuudesta ja luonteesta nykymaailmassa.

  1. Tarvitaanko lähetystyötä edelleen?

Kyllä tarvitaan. Se on kirkon olemukseen kuuluva tehtävä. Koko kirkon olemassaolo palautuu missioon: ”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” (Matt. 28:19).

  1. Onko edelleen tarpeellista lähettää työntekijöitä kentällä vai riittäisikö vain kumppanuusyhteistyö paikallisten kanssa?

Molemmat näkökulmat ovat tärkeitä. Lähetystyötä tehdään hyvin erilaisissa konteksteissa. On sellaisia paikkoja, joissa on paikallisia kristittyjä ja meidän tehtävämme on tukea heitä kumppaneina. Työtä tehdään edelleen myös sellaisilla alueilla, joissa evankeliumia ei vielä ole kuultu. Keskeistä on ymmärtää se, että lähetys kulkee ”kaikkialta kaikkialle”. On oleellista kuunnella kumppanikirkkoja ja niiden tarpeita. Yhteistyötä kumppanikirkkojen kanssa tarvitaan molempiin suuntiin. Meillä on paljon opittavaa esimerkiksi globaalin etelän kirkoilta ja niiltä kirkoilta, jotka ovat vähemmistönä omalla alueellaan.

  1. Tuleeko kirkon tehdä kääntymykseen tähtäävää työtä muihin uskontoihin kuuluvien parissa? 

Lähtisin liikkeelle tästä: ”olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisästi ja kunnioittavasti ja säilyttäkää omatuntonne puhtaana” (1 Piet 3:15-16). Kirkko ei voi luopua lähetys- ja todistustehtävästään, mutta yhtä tärkeää sen on käydä avointa vuoropuhelua, joka ei tähtää toisen kääntymiseen, muita uskontoja ja katsomuksia edustavien ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Dialogi, vuoropuhelu, on kirkon mission yksi ulottuvuus. Lähetys ja dialogi eivät ole toisiaan vastaan.

  1. Mikä on tärkeintä lähetystyössä tänään?

Vaikea nimetä vain yhtä asiaa. Yksi oivallus on muutaman viikon takaa. Kirkon lähetystyön keskus järjesti kaikkien aikojen ensimmäisen kokonaan verkossa toteutetun symposiumin. Aiheena oli kokonaisvaltainen lähetys. Keskustelussa pohdittiin kirkon missionaarisuutta vielä laajempana käsitteenä kuin lähetystyö. Suomessakin kirkko on siirtymässä enemmistöyhteisöstä vähemmistöksi varsinkin suuremmissa kaupungeissa. Se haastaa kaikki kirkon jäsenet pohtimaan, miten voisimme omalta osaltamme olla osa ulospäin suuntautuvaa, luokseen kutsuvaa ja tervetulleeksi toivottavaa, Kristuksesta sanoin ja teoin todistavaa kirkkoa.

Kirkon lähetystyön keskuksen johtajan viransijaisuus tuli täytettäväksi vuonna 2018, kun Risto Jukko siirtyi Geneveen johtamaan neljäksi vuodeksi Kirkkojen maailmanneuvoston Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komissiota.