Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Eivätkö amerikkalaiset evankelikaalit uskokaan herätyskristityn tavoin?

 

Kuva: iStockphoto

Uuden tutkimuksen mukaan alle puolet amerikkalaisista evankelikaaleiksi ilmoittautuvista uskoo, kuten herätyskristityn tulisi.

Suomen itsenäisyyspäivänä julkaistiin Yhdysvalloissa merkittävä tutkimus. Sen mukaan vain 45 prosenttia maan evankelikaaliksi tai ”uudestisyntyneeksi” itsensä ilmoittavista uskoo, kuten herätyskristityn voisi odottaa uskovan.

LifeWay-järjestön tutkimuksessa kartoitettiin paitsi ihmisten itse ilmoittamaa kategoriaa hengellisyydelleen, myös heidän allekirjoittamiaan teologisia näkemyksiä. Evankelikaalisiksi näkemyksiksi laskettiin tutkimuksessa seuraavat neljä virkettä.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

1) Raamattu on korkein auktoriteetti uskonasioissani.

2) Minulle on henkilökohtaisesti hyvin tärkeää rohkaista ei-kristittyjä luottamaan Jeesukseen pelastajanaan.

3) Jeesus Kristuksen ristinkuolema on ainut uhri, joka voi poistaa syntieni rangaistuksen.

4) Vain ne, jotka luottavat yksin Jeesukseen Kristukseen pelastajanaan, saavat Jumalan ilmaisen lahjan, ikuisen pelastuksen.

Jos henkilö vastasi olevansa ”vahvasti” samaa mieltä, hänet luettiin ”uskomuksiltaan evankelikaaliksi”, mikä voi erota siitä, mitä hän itse ilmoitti olevansa.

Onko evankelikaalisuus kupla?

Kun herätyskristillisyyttä mitataan näin, vain 15 prosenttia amerikkalaisista voidaan laskea herätyskristityiksi. Evankelikaaliksi ilmoittautuvia sen sijaan oli tutkimuksessa 24 prosenttia amerikkalaisista. ”Uudestisyntyneeksi” taasen ilmoittautui peräti 29 prosenttia tutkituista.

Yleisimpiä evankelikaaliset uskomukset ovat etelän osavaltioissa, joissa 23 prosenttia väestöstä allekirjoittaa ne. Seuraavaksi yleisimpiä ne ovat keskilännessä (15%), sitten lännessä (10%), ja harvinaisimpia koillisessa (5%).

Tutkimuksessa huomattiin myös se, että vain 69 prosenttia tosiasiassa evankelikaalisesti uskovista henkilöistä ilmoitti tutkimuksessa olevansa ”evankelikaali.” Usein vaikkapa konservatiivisia luterilaisia, kuten parimiljoonaisen Missouri-Synodin jäseniä, kuuluu ryhmään, jonka jäsenet eivät teologisista syistä ensisijaisesti kuvaa itseänsä evankelikaaliksi. Sanan republikaanisuuteen viittaavan sivumerkityksen vuoksi näin eivät tee usein myöskään mustat protestantit. Silti molemmat ryhmät yleisesti ottaen uskovat kyselyn neljän kohdan listan mukaisesti.

Tutkimuksessa selvisi myös, että uskomuksiltaan evankelikaalisista 58 prosenttia on valkoihoisia, 23 prosenttia mustia, ja loput edustivat muita etnisiä taustoja. Evankelikaaleiksi ilmoittautuvista sen sijaan peräti 70 prosenttia on valkoisia.

Kaikista etnisistä ryhmistä juuri mustat olivat niitä, jotka todennäköisimmin uskoivat evankelikaalin tavoin: 30 prosenttia yhdysvaltalaisista mustista allekirjoitti kyseiset uskomukset, kun valkoisista ja latinotaustaisista vain 13 prosenttia uskoo evankelikaalisten uskomusten mukaan.

Evankelikaalisesti uskovista 65 prosenttia vastasi olevansa poliittisesti republikaani ja 33 prosenttia sanoi olevansa demokraatti. LifeWayn aiemmassa tutkimuksessa kahden vuoden takaa samoilla määritelmillä saatiin samansuuntaisia tuloksia.

 
artikkelibanneri Uusi Tie