Eduskunnalle kirjallinen kysymys Diak-toimipisteiden yhdistämisaikeista

 

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii kirjallisessa kysymyksessä nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen jatkamista Diakonia-ammattikorkeakoulun Järvenpään ja Kauniaisten toimipisteissä.

Opetusministeriön linjausten seurauksena Järvenpään ja Kauniaisten toimipaikkojen koulutusta ollaan yhdistämässä Helsingin toimipaikan kanssa yhdelle kampukselle ja viestinnän koulutus päättyisi Turussa kokonaan.

Diakonia-ammattikorkeakoulu on määrätietoisesti kehittänyt omaa toimintaansa aikaisempien päätösten mukaisesti ja yhdistänyt kolme 15 kilometrin säteellä toimivaa kampusta Diak Etelän yksiköksi. ”On hätiköityä lähteä muuttamaan rakennetta, joka vasta on saatu toimimaan”, kysymyksessä todetaan.

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Kirjallisessa kysymyksessä todetaan seuraavaa: ”Diak vastaa kansallisesta erityistehtävästä kouluttaessaan työntekijöitä kirkon palvelukseen. Koulutuksessa on henkilökohtaisella ohjauksella suuri merkitys opiskelijan ammatilliselle ja persoonalliselle kehitykselle. Pienessä yksikössä on paremmat mahdollisuudet tukea persoonallista ja ammatillista kasvua, jotka ovat ratkaisevia asioita työhön valmistauduttaessa. Koulutusta koskevien päätösten tulisi perustua laatuun ja faktoihin, mikä ei nyt tehdyssä päätöksessä ole toteutumassa.”

”Kauniaisissa ammattikorkeakoulu ja samassa yksikössä toimiva yleissivistävä koulutus tukevat toisiaan. Kauniaisten toimipaikka on kaikilla mittareilla mitattuna (rekrytointi, läpäisy, työllistyminen, opiskelija- ja opettajapalaute) onnistunut hyvin kasvaen viime vuosina maan suurimmaksi kirkon nuorisotyön kouluttajaksi. Ammattikorkeakoulujen pienissä yksiköissä valmistutaan tutkitusti suurempia yksiköitä nopeammin.”

”Järvenpään yksikkö on valtakunnallisen Diakin toiseksi suurin toimipaikka ja sen koulutuksen vetovoimaisuus on Diakin parhaita.  Järvenpäässä lakkautuspäätös vähentää kampuksen synergisiä hyötyjä eri koulutusmuotojen ja vammaisalan kehittämiskeskuksen välillä.”

 

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie