Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Chydeniuksen kootut teokset lahjoitettiin arkkipiispalle

 

Emerituspiispa Gustav Björkstrand

Anders Chydeniuksen kootut teokset (1751–1765) lahjoitettiin arkkipiispa Kari Mäkiselle. Kirjan luovuttivat Anders Chydenius -säätiön hallituksen puheenjohtaja Gustav Björkstrand ja asiamies Juha Mustonen Kirkkohallituksessa 10.12.2012, Kirkon tiedotuskeskus kertoo.

Kokkolan kirkkoherra, valtiopäivämies Anders Chydenius (1729-1803) tunnetaan kansainvälisesti maailman ensimmäisen julkisuuslain eli Painovapausasetus 1766:n isänä. Hän oli erityisesti elinkeinovapauden puolustaja, mutta hänen keskeisiin tavoitteisiinsa kuului myös ilmaisunvapauden, julkisuuden ja avoimuuden edistäminen yhteiskunnassa. Hän ajoi monia perusoikeuksia, joita nykyisessä demokraattisessa järjestelmässä pidetään itsestäänselvyyksinä.

Chydeniuksen koko kirjallinen tuotanto julkaistaan sekä alkukielellä että suomennoksena. Ruotsiksi kirjoituksia on edellisen kerran julkaistu laajemmin yli sata vuotta sitten. Suomeksi niistä on aiemmin ilmestynyt osia vuonna 1929.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Hankkeen kaksi teossarjaa ovat tieteellinen editio, Anders Chydenius samlade skrifter, jonka kustantaja on Svenska litteratursällskapet i Finland sekä sen suomennos Anders Chydeniuksen kootut teokset. Suomennoksen kustantaa Edita Publishing Oy. Kumpikin teossarja käsittää viisi noin 500-sivuista osaa. Tarkoitus on, että kaikki osat ilmestyvät vuoden 2014 loppuun mennessä. Myöhemmin koko aineisto julkaistaan myös internetissä.

Anders Chydeniuksen kootut teokset ovat tärkeä lisä kansalliskirjallisuuteen. Historiallisen arvonsa lisäksi niillä on merkitystä ajankohtaiselle yhteiskunnalliselle keskustelulle avoimesta taloudesta ja avoimesta yhteiskunnasta.

Julkaisuhanke toteutetaan Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry:n, Anders Chydenius -säätiön ja Jyväskylän yliopiston/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyöhankkeena vuosina 2006-2014. Hanketta varten on palkattu päätoimittaja ja toimitussihteeri. Toimituksen tukena toimii asiantuntijoista koottu toimituskunta, jonka puheenjohtaja on emerituspiispa Gustav Björkstrand.

Noin puolet hankkeen rahoituksesta tulee opetusministeriöltä. Muita rahoittajia ovat eri rahastot Suomessa ja Ruotsissa, Suomen Pankki, Kokkolan kaupunki ja yksityiset yritykset.

 
Artikkelibanneri perussanoma