Brittikristittyjen työsyrjintätapaukset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

 

Neljä brittikristittyä, jotka sanovat menettäneensä työnsä johtuen uskonnollisesta syrjinnästä, veivät tapauksensa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Mukana on muun muassa lentoyhtiön työntekijä, joka joutui palkattomalle vapaalle näkyvän ristikorun pitämisen vuoksi ja rekisterinpitäjä, joka kieltäytyi toimittamasta samaa sukupuolta olevien parisuhdeseremonioita.

 

Kaikki neljä ovat hävinneet juttunsa brittiläisissä työtuomioistuinkäsittelyissä. Jokainen on tehnyt erillisen oikeuskäsittelyhakemuksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, mutta niitä käsitellään yhdessä. Käsittely alkoi eilen tiistaina 4. syyskuuta. Päätöksessä odotetaan kuluvan useita viikkoja.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Nadia Eweida, joka on viettänyt ensimmäiset 18 vuotta elämästään Egyptissä, on koptikristitty. Hän katsoo pienen ristikaulakorun kantamisen uskonsa näkyväksi tunnustamiseksi. Hänen työnantajansa British Airways käski vuonna 2006 Eweidan palkattomalle vapaalle tämän kieltäydyttyä poistamasta tai piilottamasta ristikorua katsoen korun sopimattomaksi työnantajan univormusäädöksiin. Myöhemmin säädöksiä muutettiin ja Eweida pääsi takaisin töihin. Poissaoloajan palkkaa ei korvattu.

Sairaanhoitaja Shirley Chaplin siirrettiin pois hoitotehtävistä vastaavanlaisista syistä. Sairaalan mukaan perusteena oli terveys- ja turvallisuussyyt.

Lillian Ladele on kristitty rekisterinpitäjä. Hän uskoo avioliiton olevan miehen ja naisen välinen elinikäinen liitto ja katsoo samaa sukupuolta olevien rekisteröityjen parisuhteiden olevan vastoin Jumalan tahtoa. Vuodesta 2002 hänen työnsä Islingtonissa piti sisällään syntymien ja kuolemien rekisteröintiä sekä siviiliavioliittoseremonioiden toimittamista sekä liittojen rekisteröintiä. Vuonna 2005 Isossa Britanniassa tuli voimaan samaa sukupuolta olevien rekisteröidyt parisuhteet salliva laki. Ladele katsoi uskonnollisin perustein olevansa kykenemätön suoraan toimeenpanemaan sellaisen liiton muodostamisen, jonka vilpittömästi uskoi olevan vastoin Jumalan lakia. Aluksi hänen sallittiin tehdä työjärjestelyjä niin, että hänen ei tarvinnut osallistua työtehtäviin, jotka olivat vastoin hänen omaatuntoaan. Vuonna 2006 kaksi homoseksuaalista rekisterinpitäjää teki hänestä kantelun, josta seurasi hänelle kurinpitomenettelyjä ja työn menettämisen uhka.

Kristitty seksuaaliterapeutti Gary McFarlane joutui kurinpitomenettelyihin pitkän prosessin tuloksena, koska hänen katsottiin käytännössä kieltäytyvän antamasta seksuaalineuvontaa samaa sukupuolta oleville pareille. Prosessin aikana hän oli sanonut hänen uskonsa aiheuttavan ristiriitoja kyseisiin työtehtäviin liittyen, mutta pyydettäessä tekemään sellaista hän tekisi. Työnantajalla oli kuitenkin luottamuspula siihen, toteuttaisiko McFarlane käytännössä puhumansa.

 

 

Tapauskuvaukset englanniksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen verkkosivuilla:

EWEIDA AND CHAPLIN v. THE UNITED KINGDOM

LADELE AND McFARLANE v. THE UNITED KINGDOM