Bioeetikko kutsuu Down-abortteja ”moderniksi rodunjalostukseksi”; Ohion osavaltio pyrkii kieltämään Down-diagnoosiin perustuvat raskaudenkeskeytykset

 

Kuva: Istockphoto

USA:n monissa osavaltioissa on viime vuosina yritetty kiristää aborttilainsäädäntöä. Ohion osavaltio Yhdysvalloissa haluaa nyt kieltää abortit, jotka perustuvat sikiöllä todettuun Downin syndroomaan.

Ohion republikaani senaattori Frank LaRose kertoo päättäjien panneen lakivalmistelun alulle kuultuaan elokuussa CBS Newsiltä uutisen Islannin korkeasta Down-aborttien määrästä. Islannissa lähes 100 prosenttia havaituista Down-raskauksista keskeytetään, ja maassa syntyy yksi tai kaksi Down-lasta vuosittain. Islannin abortointitilanteesta on uutisoitu useilla sivustoilla modernin maailmanajan eugeniikkana.

Islanti ei ole kuitenkaan ainoa maa, jossa Down-aborttien määrä hipoaa sataa prosenttia. Esimerkiksi Tanskassa luvut ovat suunnilleen samat: 98 prosenttia Down-raskauksista päättyy keskeytykseen, Isossa-Britanniassa noin 90 prosenttia.

Radio Dei Jumis

USA:ssa Down-raskauksista abortoidaan 67-85 prosenttia riippuen muun muassa äidin iästä, rodusta ja etnisestä taustasta. Suomessa Down-raskauksista keskeytetään vähän yli puolet.

”Jotkut meistä pitävät sitä todella huolestuttavana, että ihmiset yhteiskunnassamme päättävät geneettiseen poikkeavuuteen perustuen toisten elämän olevan arvokasta ja toisten ei”, senaattori LaRose perustelee Ohion lakiehdotusta Associated Pressille.

Lain mukaan abortin tehnyt lääkäri saisi syytteen rikoksesta ja menettäisi lääkärinoikeutensa. Raskauden keskeyttänyt nainen ei kuitenkaan joutuisi oikeudelliseen vastuuseen.

Ohio seuraa North-Dakotan esimerkkiä

Suhtautuminen aborttiin herättää amerikkalaisissa tunteita. Se myös jakaa kansaa: kyselyn mukaan noin puolet kannattaa abortteja ja puolet vastustaa niitä. Yksityiskohdissa on kuitenkin paljon variaatiota ja monet amerikkalaisista sijoittuvat aborttilainsäädäntöön liittyviltä näkemyksiltään ääripäiden välimaastoon.

Viime vuosina aborttilakiin on pyritty saamaan tiukennuksia monissa osavaltioissa. Tiukentamisen tapoja on ollut monia. Ohio ei ole ensimmäinen valtio, joka haluaa kieltää Down-abortit. Vuonna 2013 Pohjois-Dakotassa kiellettiin sikiön geneettiseen poikkeavuuteen – siis myös Downin syndroomaan – perustuvat abortit. Samalla kiellettiin myös abortit, jotka tehdään sukupuolen takia.

Käytännössä geneettisiin poikkeavuuksiin liittyvän lain toteuttaminen on Pohjois-Dakotassa helppoa, sillä osavaltion ainoa aborttiklinikka suorittaa raskaudenkeskeytyksiä myöhäisintään 16. raskausviikolla. Kromosomipoikkeavuus voidaan luotettavimmillaan havaita usein vasta noin 18. raskausviikosta eteenpäin.

Myös Indianassa yritettiin viime vuonna kieltää geneettiseen poikkeavuuteen perustuvat abortit, mutta liittovaltion tuomari kumosi lain. Oklahomassa samanlainen lakialoite ei saanut senaatin hyväksyntää. Molemmissa tapauksissa torjunnan syynä oli perustuslainvastaisuus. Samankaltainen prosessi näyttää toistuvan: osavaltiossa säädetään lakimuutos, jonka voimaantulo estetään liittovaltion tuomarin tai korkeimman oikeuden toimesta. Toisinaan lakialoite ei etene edustajainhuoneesta senaattiin.

Yhdysvaltojen aborttilainsäädäntö pohjautuu vuoden 1973 korkeimman oikeuden ennakkotapaukseen Roe vastaan Wade sekä sitä tarkentaneeseen ennakkotapaukseen Planned Parenthood vastaan Casey (1992). Ennakkopäätökset takaavat kaikille naisille mahdollisuuden aborttiin siihen asti, kunnes sikiö voi avustetusti selviytyä kohdun ulkopuolella. Naisille kuuluvasta vapaudesta kiinnipitäminen on keskeinen perustuslakiin liittyvä ihanne eikä siitä helposti jousteta. Pohjois-Dakotan tilanne on melko poikkeuksellinen, joskin useissa muissakin osavaltioissa on saatu läpi laki sukupuoleen perustuvien aborttien kieltämiseksi.

Pohjois-Dakotassa säädettiin neljä vuotta sitten myös USA:n historian tiukimmaksi kuvailtu aborttilaki, jonka mukaan abortin voisi suorittaa myöhäisimmillään raskausviikolla 6. Siitä alkaen sikiön sydämensyke on mahdollista havaita teknisillä laitteilla. Laki kuitenkin kumottiin pari vuotta myöhemmin. Samaa yritettiin viime vuonna myös Ohiossa, mutta siellä kuvernööri ei suostunut allekirjoittamaan asetusta.

Down-abortit modernia eugeniikkaa?

Monet kritisoivat geneettisiin syihin perustuvia abortteja. Muun muassa Dennis Sullivan, Cedarvillen yliopiston lääkäri ja bioeetikko kutsuu Downin syndrooman takia tehtyjä abortteja ”nykypäivän eugeniikaksi”.

Eugeniikalla tarkoitetaan 1800-luvun lopulla USA:ssa syntynyttä ajattelu- ja toimintamallia, jonka avulla pyritään parantamaan kansakunnan geneettistä perimää. Eugeniikan avulla on pyritty suojelemaan kansaa sairauksilta ja vaarallisilta tai muuten epätoivottuina pidetyiltä ominaisuuksilta. Usein päämäärään on pyritty pakkosterilisoimalla ihmisiä, joilla on katsottu olevan epähaluttuja piirteitä.

Vuonna 1907 Indianassa säädettiin maailman ensimmäinen pakkosterilisaatiot mahdollistava laki. Myöhemmin sama laki pantiin voimaan useissa muissa osavaltioissa. Vuosien 1907-1963 välillä pakkosterilisoitiin Yhdysvalloissa yhteensä 64 000 ihmistä, sekä miehiä että naisia.

Muun muassa rikolliset, mielenterveyden ongelmista kärsivät, tummaihoiset sekä kehitysvammaiset joutuivat pakkosterilisoinnin kohteiksi. Suomessakin pakkosterilisoitaviksi joutui 4000 ihmistä vuosien 1935 ja 1970 välillä.

Amerikkalainen eugeniikka toimi osaltaan esimerkkinä natsi-Saksan luomalle eugenistiselle ohjelmalle. Natsi-Saksassa eugeniikka sai tunnetusti sen dramaattisimman muotonsa miljoonien ihmisten systemaattisen tappamisen ja hävittämisen kautta.

”Moderni eugeniikan harjoittaminen on hienovaraisempaa kuin maailmasotien aikana, koska se koskee piilossa olevaa ja suojaamatonta osaa populaatiosta: syntymättömiä”, Sullivan arvioi Ohion lakiehdotusta perustelevassa lausunnossaan.

”Minun mielestäni lääkärit ovat suuri osa ongelmaa. Mikä lievissä kognitiivisissa kehitysvammoissa on sellaista, mikä saa lääkäreiden olon niin epämukavaksi? Downin syndrooma ei taatusti ole hengenvaarallinen tila, vaikka joskus se kuvataan sellaisena. Opettaessani lääketieteen etiikkaa, nostan usein esille, että lääketieteen ammattilaiset ovat vähiten päteviä arvioimaan potilaidensa elämänlaadun tasoa. Potilailla itsellään ja heidän perheillään on usein selvästi optimistisempi näkemys”, Sullivan perustelee.

Myös senaattori LaRose perustelee uutta lakia Down-ihmisten hyvällä elämänlaadulla: ”Monet Down-ihmiset elävät onnellista, tervettä ja muuten normaalia elämää. Raskauden keskeyttäminen on jo yksin tästä syystä ongelmallista”, hän kertoo Fox 8:lle.

LaRose ja Sullivan ovat oikeassa ainakin Brian Skotkon tutkimuksen perusteella: sen mukaan 99% Down-ihmisistä on tyytyväisiä omaan elämäänsä.

 

 

 
World Vision -lahjoituskampanja