Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Avioliittolakialoite hyväksyttiin kirkolliskokouksessa

 

Kirkolliskokous kokoontuu parhaillaan Turussa. Kuva: Aarne Ormio, Kirkon kuvapankki.

Edustaja-aloite ei ottanut kantaa kirkon avioliittokäsitykseen tai sen mahdolliseen muuttamiseen, vaan esitti keskusteluprosessin käynnistämistä.

Kirkon tiedotuskeskus kertoo, että kirkolliskokous käsitteli edustaja-aloitetta, jossa toivottiin kirkon valmistautumista avioliittolain uudistukseen. Valiokunnan mietintö hyväksyttiin lähes sellaisenaan.

”Avioliittolain muuttuminen ei muuta kirkollista vihkimistä koskevaa lainsäädäntöä tai käytäntöä. Papilla säilyy oikeus vihkiä avioliittoon siten kuin kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa määrätään. Hänelle ei synny oikeutta vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja”, kertoo Kirkon tiedotuskeskus.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

Yleisvalokunta antoi asiasta mietinnön. Valiokunnan mielestä kirkon avioliittokäsitystä on riittävästi selvitetty erilaisissa dokumenteissa. Asia lähtee kirkkohallitukselle oikeudellista selvitystä varten. Lisäksi piispainkokoukselta pyydetään selonteko avioliittokäsityksestä seurakuntia ja papistoa varten. Kirkkohallitukselle annettiin tehtäväksi valmistella keskustelumalli ja aineistoa aiheen käsittelyä varten. Lisäksi kirkkohallitus ryhtyy toimenpiteisiin avioliitto- ja perhekäsityksen yhteiskunnallista, kulttuurista ja kirkollista muutosta koskevan tutkimuksen tekemiseksi.

Edustaja-aloite

Valiokunnan mietintö

 
Artikkelibanneri perussanoma