Avioliittolain muuttamisella on isot seuraukset

 

KUVA: Jeff Belmonte/Wikimedia Commons

Kymmenet Yhdysvaltojen uskonnollisten yhteisöjen johtajat ovat allekirjoittaneet avoimen kirjeen perinteisen avioliiton puolesta. He korostavat, että yhden miehen ja yhden naisen avioliitto on yhteiskunnan perusinstituutio. Avioliiton muuttamisen sukupuolineutraaliksi he näkevät johtavan tilanteisiin, joissa perinteiseen avioliittokantaan pitäytyvän uskonnonvapaudet tulevat uhatuiksi.

Kolmekymmentäyhdeksän amerikkalaista uskonnollista johtajaa ovat allekirjoittaneet avoimen kirjeen, joka on suunnattu kaikille amerikkalaisille. Heidän mukaansa yhden miehen ja yhden naisen muodostama avioliitto palvelee pariskuntaa, lapsia, yhteiskuntaa ja kaikkia ihmisiä.

Johtajien mukaan avioliiton muuttaminen myös samaa sukupuolta oleville pareille sisältää monia uhkia. On vaarana, että yksilöjä ja uskonnollisia organisaatioita painostetaan pitämään samaa sukupuolta olevien seksuaalista käyttäytymistä moraalisesti samanarvoisena kuin aviollista seksuaalista käyttäytymistä. Tästä voi olla seurauksena kirkkojen ja valtion välinen konflikti.

Perheniemi trp.sh-neliö vkot25.-26.

Vaikutukset jopa tuhansiin lakeihin

Avoimessa kirjeessä huomautetaan, että avioliiton määritelmän muuttaminen koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja ei muuta kerralla vain yhtä lakia, vaan satoja, jopa tuhansia lakeja. Jokainen laki, jossa oikeudet riippuvat siviilisäädystä, muuttuu siten, että samaa sukupuolta olevien parisuhdetta on kohdeltava ikään kuin se olisi avioliitto. Tällä on valtavat seuraukset lukuisiin eri elämänalueisiin.

Esimerkiksi uskonnolliset adoptiotoimistot sijoittavat lapset pelkästään avioliitossa oleville. Muutettu laki kuitenkin vaatisi sijoittamaan lapset samaa sukupuolta oleville pareille, jotka ovat laillisesti avioliitossa. Monet uskonnolliset avioliittoneuvojat puolestaan menettäisivät valtuutensa, kun he eivät suostu tukemaan neuvonnallaan samaa sukupuolta olevien avioliittoja.

Yhdysvaltain liittohallitus ei ole tunnustanut samaa sukupuolta olevien avioliittoa, mutta kuusi osavaltiota on sen tunnustanut. Näitä ovat Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, New York ja Vermont.

Avoimen kirjeen ensimmäisenä allekirjoittajana on evankelisten seurakuntien ja järjestöjen muodostaman National Association of Evangelicalsin puheenjohtaja Leith Anderson. Muita allekirjoittaneita ovat muun muassa katolisten piispojen konferenssin puheenjohtaja, arkkipiispa Timothy Dolan. Luterilaisista kirkoista Missourin Synodin ja Pohjois-Amerikan luterilaisen kirkon (NALC) johtajat allekirjoittivat kirjeen. Allekirjoittajiin kuuluvat myös monet helluntai-, metodisti-, vapaa- ja baptistikirkkojen johtajat, Pohjois-Amerikan anglikaanikirkon arkkipiispa sekä Pelastusarmeijan komentaja. Ei-kristillisistä uskontokunnista kirjeen allekirjoittivat Mormonien piispa ja ortodoksijuutalaisten seurakuntien johtaja.

Marriage and Religious Freedom (Avioliitto ja uskonnonvapaus) -nimisen kirjeen voit lukea tästä.