Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Ateisteja enemmän kuin teistejä Hollannissa

 

Hollanti tunnetaan kanavistaan

Tulppaanimaassa neljännes ihmisistä ei usko Jumalaan. Yli puolet kertoi tutkimuksessa olevansa agnostikkoja tai epävarmoja kannastaan. Hollantilaisnuoret uskovat Jumalaan yleisemmin kuin heitä vanhemmat sukupolvet.

Ateistien määrä ohitti teistien määrän Hollannissa, todettiin Ipsos-tutkimusjärjestön tuoreessa kyselytutkimuksessa. NL Times -verkkolehden mukaan 25 prosenttia Ipsoksen kyselyyn vastaajista ilmoitti olevansa ateisteja, kun Jumalan olemassaoloon uskoi vain 17 prosenttia.

60 prosenttia vastaajista sijoitti itsensä teismin ja ateismin välimaastoon joko agnostikoiksi tai niin epävarmoiksi, etteivät osanneet sijoittaa itseään uskon ja epäuskon välille ollenkaan. Muutos on ollut nopea, sillä vielä vuonna 2012 teistien määrä ylitti ateistien määrän.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

Hollantilaisprofessori Saane to Trouwin mukaan yksi selittävä tekijä muutokselle ovat nykypäivän ihmisen normit.

– Moderni ihminen asettaa itsensä ja omat tunteensa huomion keskipisteeksi ja antaa niiden ohjata itseään, hän totesi.

Mikäli tämä on muutoksen syynä, on se vaikuttanut vanhempaan sukupolveen voimakkaammin kuin nuorempaan, sillä Jumalaan uskominen oli tutkimuksen mukaan yleisempää nimen omaan nuorten vastaajien keskuudessa.

53 prosenttia vastaajista ilmoitti myös uskovansa kuoleman jälkeiseen elämään, ja 40 prosenttia määritteli itsensä ”hengelliseksi ihmiseksi”.