Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Ateisteille oma Raamattu?

 

A C. Grayling ateistien konventissa vuonna 2010. KUVA: Wikipedia Common

Tunnettu brittiläinen filosofi ja humanisti A C. Grayling on kirjoittanut oman viisauden kirjan ateisteille. Hyvä Kirja (The Good Book) pyrkii sekoittamaan Antiikin Kreikan filosofiaa, kungfutselaisia saagoja, keskiajan runoutta ja modernin tieteen löytöjä hyvän elämän hahmottamiseksi. Tällä viikolla julkaistu kirja Raamatun kilpailijana ei kuitenkaan vakuuta kaikkia.

– Raamatun pyrkimys on antaa elämälle tietty suunta ja se sisältää jumalallisen ohjeen oikeasta elämästä. Sen viesti kuuluu, että on yksi suuri totuus ja yksi oikea tapa elää tätä elämää. Hyvä kirja puolestaan haluaa sanoa, että on monta hyvää tapaa elää ja että ihmisten on itse kannettava vastuu elämästä, Grayling vertaa.

Hyvä kirja ei sisällä mitään viittauksia jumaliin, sieluihin tai kuolemanjälkeiseen elämään. Graylingin mukaan sen tarkoitus on antaa ateisteille inspiraatioita ja ohjeita kuinka löytää oma tiensä.

Kymmenen käskyn tilalla kirja sisältää kymmenen ohjetta: Rakasta paljon, etsi hyvää kaikesta, älä vahingoita muita, ajattele itsenäisesti, kanna vastuu, kunnioita luontoa, tee parhaasi, vaali tietoa, ole hyvä, ole rohkea.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Hyvä kirja on myös ulkoasultaan rakennettu samaan tyyliin kuin Raamattu.

Professori Grayling suhtautuu Hyvän kirjan ja Raamatun rinnastamiseen kuitenkin varauksella.

”Raamattu ei ole moraalin käsikirja”

St Paulin katedraalin pastori Giles Fraseria Raamatun kilpailija ei kummemmin hämmennä.

– On totta, että ihmisen ei tarvitse olla uskonnollinen kyetäkseen tekemään moraalisesti hyviä valintoja. Minusta tämä kirja on kuitenkin hieman ”pliisu” jos vertaamme sitä Raamattuun.

-Raamattu sisältää paljon tuhoa ja epäonnistumisia, massiivista taistelua hyvän ja pahan välillä, dramaattisia uskon koetuksia, Fraser kuvailee.

-Raamattu ymmärretään usein moraalin käsikirjaksi, mutta sitä se ei ole. Kyseessä on jotain huomattavasti syvempää. Raamatun mukaan ihmiskunnan ongelma ei ole vain muutaman säännön noudattamisessa vaan jossain paljon syvemmällä, siinä on myös Raamatun salaisuus läpi aikojen, pastori Fraser sanoo.

”Mukava filosofia ei riitä”

Filosofi ja agnostikko Mark Vernon ei usko Graylingin hyvän kirjan menestyvän, koska siitä puuttuu myyttinen ulottuvuus.

– Raamatun kertomuksissa on onnistuttu kutomaan yhteen monia teemoja, joita nykyään käsitellään esimerkiksi tieteessä erillään. Tarinoiden merkitys on siinä, että ne paljastavat meille jotain sellaista, mitä ei ole mahdollista kommunikoida rationaalisesti.

– On myös mielenkiintoinen havainto, että samaan aikaan kun länsimaissa uskontoa ajetaan alas, fantasia- ja historiakirjojen myynti on aivan huipussaan. Mistä tämä kertoo, Vernon kysyy.

– Ajatus siitä, että jonkin mukavan ja ystävällisen filosofian avulla selviämme tästä elämästä, on kerta kaikkiaan harhainen. Jos elämä olisi niin yksinkertaista olisimme ratkaisseet tämän maailman ongelmat aikoja sitten ja eläisimme täydellisessä maailmassa, Vernon toteaa.

A C. Grayling on kirjoittanut lukuisia teoksia filosofian alalta. Hänen erityisiä kiinnostuksiaan ovat mielen ja maailman suhde sekä filosofinen logiikka ja metafysiikka. Grayling sai tohtorin arvon Oxfordissa ja on tällä hetkellä professorina Lontoolaisessa Birbeckin yliopistossa.