Arviolta 200 000 suomalaista turvautuu ruoka-apuun vuosittain

 

Ruoka-avulla tarkoitetaan hyväntekeväisyys- ja avustustoimintaa, jossa autettaville luovutetaan ruokaa elintarvikejakeluna tai valmiina aterioina. Kuva: Ruoka-apu.fi/Sonja Lahtinen

Kuluttajahintojen nousu on lisännyt ruoka-avun tarvetta entisestään. Ruoka-apu.fi kokoaa tietoa suomalaisesta ruoka-avusta.

Ruoka-apu.fi -palvelu näyttää, ketkä ruokaa jakavat, mistä sitä saa ja mitä muuta apua on tarjolla ruoka-apua etsiville.

Ruoka-apu.fi -palvelussa tapahtumistaan ilmoittaa jo kolmannes Suomen tuhannesta ruoka-aputoimijasta. Vuonna 2022 Ruoka-apu.fi:ssä ilmoitettiin yli 25 100 tapahtumaa ja palvelua hyödynsi 117 285 kävijää.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Ilmoitetuista tapahtumista kertyy tilastotietoa, mikä mahdollistaa tarkemman tilannekuvan muodostamisen valtakunnallisesti. Ruoka-aputoimijat voivat hyödyntää tilastoja toimintansa raportoinnissa, seurannassa ja arvioinnissa. Niitä voidaan hyödyntää myös tutkimuskäytössä. Mitä enemmän Ruoka-apu.fi:tä käytetään, sitä tarkempaa ja vaikuttavampaa tietoa ruoka-avusta saadaan valtakunnallisesti.

Vastuu yhä enemmän kansalaisyhteiskunnalla

EU-ruoka-avun päättyminen heijastui vahvasti evankelisluterilaisen seurakunnan ruoka-aputoimintaan. Ruoka-apu.fi -tilastojen mukaan evankelisluterilaisten seurakuntien järjestämien ruoka-aputapahtumien osuus on pudonnut vuoden sisällä neljäsosan. Samanaikaisesti järjestöjen ja yhdistysten rooli on kasvanut ruoka-apukentällä. Ruoka-apu on yhä vahvemmin järjestöjen ja yhdistysten vastuulla.

Ruoka-avussa asioivien määrä lähentelee jo pahimman koronapandemian tasoa.

Ruoka-apu.fi -tilastoista näkyy, mitä ruokaa on jaettu toiminnassa. Suurin osa jaetusta ruoasta on hävikki- ja lahjoitusruokaa. Ruoka-aputoimijat ovat keksineet uusia ratkaisuita, joilla vastata jaettavan ruoan vähentymiseen. Tiiviimpi yhteistyö kunnan kanssa mahdollistaa mm. koulujen ylijäämäruoan jakamisen ruoka-avussa. EU-ruoka-avun päättyminen on kasvattanut itse ostetun ruoan hyödyntämistä ruoka-aputoiminnassa.

Tarkempaa tietoa ruoka-avusta tarvitaan

Syksyllä ruoka-aputoimijoille teetetyn kyselyn vastaajista yli puolet kertoi kasvaneista asiakasmääristään. ”Ruoka-avussa asioivien määrä lähentelee jo pahimman koronapandemian tasoa, mikä on todella hälyttävää. Syksyn kyselyssä moni vastaajista kertoi joutuneensa tilanteeseen, missä ruoka-apua ei riitä kaikille.”, kommentoi Ruoka-apu.fi:n projektipäällikkö Jenni Passoja. ”Moni joutuu paikkaamaan palvelu- ja sosiaaliturvajärjestelmässä kohtaamiaan aukkoja ruoka-avulla. Kaikki eivät myöskään aina tiedä millaista apua ja tukea olisi tarjolla, tai heillä ei välttämättä ole jaksamista selviytyä monimutkaisen palvelujärjestelmän keskellä.” kommentoi tutkija Joakim Zitting Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Ruoka-apu.fi on koonnut ruoka-avun tilannekatsauksia yhdessä Sininauhaliiton kanssa vuodesta 2020 lähtien. Ruoka-avun tarpeen kasvusta ja jaettavan ruoan vähentymisestä on raportoitu jokaisessa kyselyssä. Tarkempaa tietoa ruoka-avun tilanteesta tarvitaan toiminnan kehittämisen tueksi. Ruoka-apu.fi pyrkii tähän sekä viestintä- ja vaikuttamistyön että verkostoyhteistyön kautta.