Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Johtavat piispat vaativat USA:n episkopaalikirkon eroa anglikaaniyhteisöstä kolmeksi vuodeksi

 

Canterburyn arkkipiispa Justin Welby. Kuva: Foreign and Commonwealth Office

Episkopaalikirkon myönteinen kanta homoavioliittoihin kiristää kirkkojen välejä.

Canterburyssa tammikuun puolivälissä pidetty anglikaanikirkkojen ”priimasten” eli eri maiden johtavien piispojen kokous otti voimakkaasti kantaa homokysymykseen. Canterburyn arkkipiispa Justin Welbyn koollekutsuma kokous totesi kannanotossaan, että vaikka se yksimielisesti tuomitsee homofobiset ennakkoluulot ja väkivallan, se ei voi sallia työyhteyteensä kirkkoja, jotka hyväksyvät samaa sukupuolta olevien avioliitot.

Kokouksessa tuotiin esille seuraamukset, joita anglikaanikirkko vaatii Yhdysvaltain episkopaaliselle kirkolle, joka äskettäin muutti oppia avioliitosta hyväksyen samaa sukupuolta olevien avioliitot. Anglikaanikirkko vaatimusten mukaan episkopaalinen kirkko ei saa kolmeen vuoteen ottaa osaa kirkon päätöksentekoon tai edustaa anglikaanista kirkkoa ekumeenisissa tai muissa uskonnollisissa elimissä. Piispainkokous päätti myös perustaa Canterburyn arkkipiispan johdolla erityisen keskusteluelimen uudelleenrakentaakseen keskinäistä luottamusta episkopaalisen kirkon kanssa.

KRS Krito 10.-23.6.

Yhdysvaltain episkopaalisen kirkon johtaja, arkkipiispa Michael Curry kommentoi Anglikaanikirkon päätöstä Church Times -lehden haastattelussa.

”Anglikaanikirkon vaatimus on selkeä epäluottamuslause Episkopaalista kirkkoa kohtaan”, Curry toteaa. Hän myös painottaa, että priimaksilla ei ole asiassa virallista toimivaltaa.

Samaa sanoi myös asianajaja, professori Norman Doe.

”Anglikaanikirkon vaatimus episkopaalikirkon erottamisesta ei ole millään muotoa sitova”, Doe toteaa. Doen myös painotti, että anglikaanikirkon toiminta ei ole missään mielessä hyväksyttävää, sillä kenelläkään ei ole oikeutta puuttua toisen kirkon autonomiaan.

Virallisen päätöksen asiasta voi tehdä Anglican Consultative Council (ACC) huhtikuussa Sambiassa järjestettävässä kokouksessaan.

Oli ACC:n päätös asiasta mikä tahansa, kyseinen kiista tulee joka tapauksessa kiristämään välejä anglikaanisen kirkon sisällä. Anglikaanikirkkoon kuuluu hyvin erilaisia jäseniä liberaalista episkopaalisesta kirkosta aina afrikkalaiskirkkoihin, jotka suhtautuvat jyrkän kielteisesti homoseksuaalisuuteen. Egyptiläinen anglikaanipiispa Mouneer Anis totesikin omassa, Church Times -lehdelle antamassaan arviossa, että osa piispoista tuli Canterburyn kokoukseen tarkoituksenaan hajaantua eri suuntiin sen mukaan, mitä mieltä he ovat samaa sukupuolta olevien avioliitoista.

”Toisaalta joukossa oli niitä, jotka uskoivat, että kysymys samaa sukupuolta olevien avioliitosta ei ole keskeinen opillinen kysymys, eikä sen vuoksi olennainen kristillisen uskomme kannalta”, Anis toteaa.