Arkkipiispa Tapio Luoma sairaalahoidossa

 

Kuva: Aarne Ormio

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma on jäänyt sairauslomalle ja on sairaalahoidossa tulehdussairauden takia. 

Tapio Luoman kerrotaan olevan poissa virantoimituksesta toipumisen edellyttämän ajan. Hänen sairauslomansa aikana arkkipiispan tehtäviä hoitavat kunkin tehtäväalueen mukaiset sijaiset.