Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Arkkipiispa Tapio Luoma HS:lle: Rasismi rinnastuu syntiin

 
arkkipiispa valojen ja varjojen välimaastossa lähikuvassa.

Arkkipiispa Tapio Luoman mielestä varsinkin poliitikoilta saa ja pitää vaatia esimerkillisyyttä. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kristillisessä uskossa rasismi rinnastuu syntiin, määrittelee arkkipiispa Tapio Luoma kirkon näkökulman rasismin käsitteeseen Helsingin Sanomien haastattelussa.

”Ihmisarvo perustuu siihen, että me olemme Jumalan luomia olentoja. Ihmisarvo on siis meille annettu. Siitä ei voi livetä”, linjaa Luoma HS:n tänään lauantaina julkaisemassa haastattelussa.

Arkkipiispa tähdentää rasismissa olevan kyse ihmisarvoa perustavanlaisesti halventavasta käyttäytymisestä ja puheesta. Toisin sanoen synnistä.

KRS Krito 10.-23.6.

Luoman mukaan synnintuntoakin on vielä jäljellä.

”Voimakkaat kannanotot rasistista puhetta vastaan kertovat siitä, että suomalainen yhteiskunta on hyvin hereillä rasismikeskustelussa. Kansalaisten mielestä mikä tahansa retoriikka ei käy.”

Luoma näkee rasismin koskettavan koko suomalaista yhteiskuntaa, ei vain poliittista puhetta ja julkisia kannanottoja.

Rasistisilla ajatuksilla ja erilaisuuden vieroksumisella on kaikupohjaa suomalaisissa itsessään. Sen ymmärtäminen on jo askel eteenpäin, Luoma arvioi.

”Tätä meidän pitäisi päästä käsittelemään, että tilanteet eivät äityisi pahoiksi.”

”Suomalainen yhteiskunta on hyvin hereillä rasismikeskustelussa.”

Tapio Luoma pitää tärkänä, että käynnissä olevan yhteisunnallisen keskustelun keskellä kirkko muistuttaa rasismin vaarallisuudesta.

”Kirkon näkökulmaan liittyy ajatus siitä, että synti ei ole sellaista, jonka ihminen voi ulkoistaa ja pitää vain toisia syntisinä. Ihmisen on kohdattava se, että myös itsessä on taipumus pahuuteen ja vääryyteen.”

Luoma huomauttaa tämän tarkoittavan myös sitä, että omassa itsessä ja omassa ajattelussa olevia rasismia heijastavia piirteitä tulisi pyrkiä tunnistamaan ja tunnustamaan.

”Miksi minun on vaikea nähdä erilainen ihminen vertaisenani? Miksi pelkään erilaisuutta ja minkä takia erilaisuus herättää ahdistusta, aggressiota ja jopa suoranaista vihaa?”

Helsingin Sanomien haastattelussa arkkipiispa Luoma ottaa kantaa myös perussuomalaisten ministerien Riikka Purran ja Wille Rydmanin ympärillä käytävään keskusteluun. Purran ja Rydmanin julkisuuteen nousseet vanhat kirjoitukset ja yksityisviestit herättivät kohun niiden rasistisen sävyn takia.

”On äärettömän tärkeää, että löytyy ihmisiä, jotka ottavat kantaakseen yhteisen vastuunkannon. Vastuulliseen tehtävään valitulta vaaditaan kuitenkin esimerkillisyyttä, johon kuuluu myös se, miten käyttäytyy ja millä tavalla puhuu riippumatta siitä, tapahtuuko se julkisuudessa vai pienemmässä piirissä.”