Arkkipiispa Tapio Luoma: Epävarmuuden aika ja luottamuksen voima

 

Arkkipiispa Tapio Luoma. Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Arkkipiispa Tapio Luoma avasi kirkolliskokouksen syysistunnon Turussa 3.11.2020. Avauspuheessaan hän korosti luottamuksen merkitystä yhteisöä koossapitävänä voimana.

Kirkolliskokouksen syysistunnon avauspuheessaan Turussa 3.11.2020 arkkipiispa Tapio Luoma korosti luottamuksen merkitystä yhteisöä koossapitävänä voimana. Arkkipiispan mukaan luottamuksen merkitys korostuu aikoina, jolloin epävarmuus valtaa alaa. Kirkolliskokouksen marraskuun istuntoviikon alku osui Yhdysvaltojen presidentinvaalipäivään, jonka tunnelmien arkkipiispa totesi kuvaavan maailmaa, jossa elämme:

”Epävarmuuden tunne on vahvistunut, syventynyt ja yleistynyt. Arvaamattomuus on vienyt tilaa ennakoitavuudelta, toden ja valheen raja on himmentynyt, kovaääninen ja karkea retoriikka on peittänyt alleen pyrkimykset vuoropuheluun ja yhteisymmärrykseen.”

Rukous2025, 19.1.-16.2. neliöb, MJa

Arkkipiispa Tapio Luoman mukaan maailmassa on nyt paljon epävarmuuden lähteitä kuten planeettamme tulevaisuutta uhkaava ilmastonmuutos, turvapaikanhakijoiden määrän kasvu ja sen paljastama muukalaisvihamielisyys, populististen poliittisten liikkeiden halu irrottautua monenkeskisestä yhteistyöstä kansallisten etujen nimissä sekä maailmanlaaja koronaepidemia ja sen vaikutukset.

Samalla kun arkkipiispa piti epävarmuuden kokemusta ymmärrettävänä, hän asetti sen historialliseen perspektiiviin. Epävarmuuden kanssa on eletty ennenkin, ja viime vuosikymmenet ovat olleet jopa poikkeuksellisen vakaita. “Ehkä juuri siksi nykyinen epävarmuus tuntuu meistä oudolta”, arkkipiispa pohti. “Ehdimme tottua siihen, että maailma oli hetken vakaa ja ennakoitava.”

Vastaukseksi epävarmuuden haasteeseen arkkipiispa tarjosi luottamusta oppimisen, harkintakyvyn ja yhteistyön voimaan. Sen turvin on mahdollista kohdata tuntematon tulevaisuus menettämättä toivoaan.

”Kirkkaimmin luottamuksen voima tulee näkyviin ihmisten välisissä suhteissa. Siinä, missä varmuus vaatii muureja, luottamus kantaa yli rajojen,”

arkkipiispa toteaa

Arkkipiispan mukaan kirkon elämässä on myös asioita ja tilanteita, joissa varmuus on saavutettavissa ja suotavaa. ”Siihen pääseminen edellyttää kuitenkin luottamusta, luottamusta itseemme, luottamusta toisiimme, luottamusta tulevaisuuteen, luottamusta Jumalaan.”

Kirkolliskokousviikon verkko-osoitteet:

Kirkolliskokousviikon videoseuranta ja asiakirjat verkko-osoitteessa https://evl.fi/kirkolliskokous
Twitterissä kokousuutisia voi seurata tunnisteella #kirkolliskokous.

Kirkolliskokouksen viestintä:
Tuulikki Terhemaa, vs. viestintäpäällikkö, puh. 050 372 1239
Tuija Helenelund, viestintäasiantuntija, puh. 050 529 8503
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815

Lähde:
Suomen evankelis – luterilaisen kirkon tiedotearkisto:
https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto