Arkkipiispa Paarma: Samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen ei tule kyseeseen

 

Arkkipiispa Jukka Paarma

– Emme pidä samaa sukupuolta olevien parien rekisteröityä parisuhdetta avioliittona, vaan toisenlaisena yhteiskunnan hyväksymänä liittona. Samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen vihkiminen ei voi tulla kyseeseen, tiivisti arkkipiispa Jukka Paarma piispainkokouksen kannan keskiviikkona.

Piispainkokous järjesti iltapäivällä tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin piispojen kanta samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen siunaamiseen. Piispojen mukaan kirkon ei tule ottaa käyttöön homopareja varten uusia kaavoja, sen sijaan papeille tai kirkon muille työntekijöille jää vapaus järjestää halutessaan luonteeltaan yksityisiä tai vapaamuotoisia yhteisöllisiä rukoushetkiä samaa sukupuolta oleville pareille.

Rukoushetken ajankohdasta ja paikasta tekisi päätöksen paikallinen seurakunta. Piispat toivovat vielä kirkolliskokouksen ottavan kantaa siihen, soveltuvatko kirkko tai muut seurakunnan tilat tilaisuuden järjestämispaikaksi.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

– On päädytty rukoukseen, joka voidaan toteuttaa parin ja muiden läheisten kanssa, Paarma totesi ja painotti, että kaikille ihmisille kuuluu sama yhtäläinen ihmisarvo sukupuolisesta suuntautuneisuudesta riippumatta.

– Homoseksuaaleille kuuluvat kaikki samat oikeudet kuin muillekin työntekijöille lukuun ottamatta tätä vihkimysoikeutta.

Piispainkokouksen mukaan oikeuksiin kuuluu homo- tai lesbosuhteessa elävien oikeus työskennellä evankelis-luterilaisen kirkon pappina.

– Suhde ei sinällään voi olla este mihinkään kirkon virkaan, sen kai kieltää Suomen lakikin. Esimerkiksi papiksi aikovan tulee sitoutua kirkon opetukseen, mutta tällainen suhde ei ole esteenä virkaan, arkkipiispa täsmensi Seurakuntalainen.fi:lle.

Piispainkokous pitää kiinni perinteisestä avioliittokäsityksestä, jonka mukaan Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja asettanut avioliiton. Paarma tähdensi, että sitoutumiseen ja kunnioitukseen perustuva avioliitto luo turvallisimman kasvuympäristön sekä puolisoille että lapsille.

Piispainkokous ei kannata avioliiton laajentamista sukupuolineutraaliksi. Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Hollannissa ja Espanjassa on tehty sukupuolineutraaliin avioliittoon tähtääviä lakialoitteita.