Arkkipiispa Paarma: Kirkko on huolissaan itsekkyydestä

 

– Itsekkyys ja oman edun ajaminen ei ole vain yksilön synti. Se näyttäytyy joskus vielä räikeämpänä yhteisöjen toimissa, arvioi arkkipiispa Jukka Paarma.

Meillä on liian paljon niitä vaikutusvaltaa käyttäviä yhteisöjä, joiden ainoa huoli on oman ryhmän jäsenten etu, arkkipiispa Jukka Paarma sanoi piispainkokouksen avajaispuheessa Helsingissä.
-Kirkko on ollut huolissaan milloin mistäkin, median mukaan tavallisesti kuitenkin kahdesta asiasta. Ensinnäkin jäsenmäärän vähenemisestä ja siitä mahdollisesti seuraavista taloudellisista vaikeuksista. Toiseksi kirkon on sanottu kantavan huolta sisäisistä, omien ryhmiensä välisistä erimielisyyksistä, jopa riidoista, jotka aiheutuvat pääasiassa naisten pappeudesta tai -piispuudesta sekä suhtautumisesta seksuaalivähemmistöihin.

Arkkipiispaa huolestuttaa erityisesti yhteisvastuuttomuus, joka näyttäytyy laman aikana.
– Tarpeellisia uudistuksia kansakuntamme polarisoitumista estämään on vaikeaa saada aikaan. Jos perusturvan tason korottaminen tai sinänsä kaikkein hyväksymän ja tarpeellisen työuran pidentämismahdollisuuden aikaansaaminen kaatuvat kerta kerralta joidenkin toisten intressiryhmien terhakkaaseen vastustukseen, ei voida puhua yhteisen vastuun idean sisäistämisestä. Silloin eletään itsekkyyden eikä yhteisvastuun yhteiskunnassa.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Paarma viittasi myös kuumiin kirkollisiin puheenaiheisiin; pappeuskysymyksiin sekä suhtautumiseen seksuaalivähemmistöihin.
– Luterilaiseen ajatteluun on aina kuulunut tietyn moninaisuuden ja moniäänisyyden hyväksyminen. Luterilaisilla kirkoilla ei ole sellaista paavia tai patriarkkaa, joka sanoisi, miten muidenkin on ajateltava.

Arkkipiispan mielestä moniäänisyys kuuluu kirkolliseen elämään.
– Demokratia toteutuu kuitenkin vain siellä, missä annetaan tilaa erilaiselle ajattelulle ja mielipiteille Demokratian täytyy olla moniäänistä. Tässä suhteessa ei tarvitse olla huolissaan kirkkomme tilasta.
– Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Sen sijaan ei ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, jumalanpalvelusmenot tahi seremoniat, jotka ovat ihmisten säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset, Paarma sanoi.

Kaksipäiväinen piispainkokous päättyy keskiviikkona. Kokouksen asialistalta löytyy mm. kysymys kirkosta ja rekisteröidyistä parisuhteista.
(KT)

Piispainkokouksen asialista

 
Dei, sävelmatka, artikkeliban 31.5.- (2/2)