Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Arkkipiispa Mäkinen: Jos kirkon varainkäytöstä löytyy virheitä, niihin on puututtava

 

Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Arkkipiispa Kari Mäkinen korostaa, että Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on suuri vastuu rahankäytöstä, koska kyseessä ovat jäsenten kirkon toimintaa varten maksamat kirkollisverovarat.

Kirkon rahankäyttö on noussut julkiseen keskusteluun Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhosen nostettua esiin kysymyksiä piispa Teemu Laajasalon luottokorttien käytöstä hänen toimiessaan Kallion kirkkoherrana.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo julkaisi eilen tiedotteen, jossa hän kertoo antaneensa selvityksen luottokorttinsa käytöstä Helsingin seurakuntayhtymässä suoritetun sisäisen tarkastuksen pyynnöstä. Sisäinen tarkastus totesi selvityksen riittäväksi. Laajasalon mukaan hän on käyttänyt seurakunnan luottokorttia ainoastaan virka-asioihin, mutta myöntää  olleensa huolimaton kuittien säilyttämisessä ja tarkkojen merkintöjen tekemisessä.

KRS Krito 10.-23.6.

Laajasalo on maksanut luottokortillaan muun muassa kalliita hotellimajoituksia. Julkaisemassaan tiedotteessa Laajasalo kertoo ilmoittaneensa Helsingin seurakuntayhtymälle, että haluaa näiden virkamatkojen osalta maksaa halvimman majoitustason ja käytetyn majoitustason erotuksen henkilökohtaisesti.

Arkkipiispan mukaan on tärkeää, että kun huoli asianmukaisuudesta rahojenkäytössä on syntynyt, kysymykset tuodaan esiin.

”Tämänkaltaiset kysymykset on aina otettava vakavasti. Vain avoimuus luo luottamuksen kirkon varainkäyttöön. Jos virheitä löytyy, niihin on puututtava. Ohjeiden pitää olla ajan tasalla ja selkeitä”, Mäkinen sanoo. Hän muistuttaa, että ketään ei tule tuomita, ennen kuin asiat on käyty lävitse ja selvitetty.

Arkkipiispa Mäkinen luottaa siihen, että vastuuta yhteisistä rahoista kannetaan kirkossa hyvin. ”Seurakunnissa, tuomiokapituleissa ja Kirkkohallituksessa on asiaan liittyvät ohjeistot. Henkilöstö on vastuuntuntoista. Väärinkäytöksiä ei hyväksytä. Niihin on puututtu. Luotan siihen, että näin toimitaan jatkossakin.”