Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Arkkipiispa Mäkinen haluaisi tiivistää kirkkojen yhteistyötä Itämeren reunavaltioissa

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen haluaisi vahvistaa Itämerta reunustavien maiden kirkkojen vuoropuhelua ja yhteistyötä. Mäkinen toi asian esiin Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirill I:lle neljän kirkkojohtajan virallisessa tapaamisessa tällä viikolla Moskovassa. Moskovan tapaamisessa oli mukana myös Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo ja katolisen kirkon Helsingin piispa Teemu Sippo.

 

”Tällainen kirkkojen välinen yhteistyöverkosto, Theobalt, on jo olemassa, mutta sen toiminta on hiipunut ja se kaipaisi elvyttämistä. Itämerta ympäröivien maiden luterilaiset, ortodoksiset ja katoliset kirkot kohtaavat teologisten kysymysten ohella monia ajankohtaisia sosiaalisia ja myös ekologisia haasteita”, sanoo arkkipiispa Kari Mäkinen.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

”Maita yhdistää myös eri kirkkokuntien erilainen asema enemmistö- tai vähemmistökirkkoina eri maissa Itämeren altaan ympärillä. Tällä alueella on olemassa perinteitä näiden kolmen tradition kohtaamisesta. Tämä yhteinen Moskovan tapaaminen on vain yksi rohkaiseva esimerkki siitä, kuinka käytännössä ekumeenista yhteistyötä voi toteuttaa”, Mäkinen jatkaa.

Tapaamisessa uusittiin patriarkka Kirillille osoitettu arkkipiispa Kari Mäkisen, Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leon ja Helsingin katolisen piispa Teemu Sippon allekirjoittama kutsu saapua vierailulle Suomeen sopivaksi katsomanaan ajankohtana. Patriarkan mahdollisen Suomen vierailun ajankohdasta ei vielä tämän vierailun yhteydessä saatu tarkempaa tietoa.

Arkkipiispa Leo puolestaan toivoi Suomen ja Venäjän ortodoksisten kirkkojen tehostavan yhteistyötään avustustoiminnassa muun muassa Venäjän Karjalassa.

Piispa Teemu Sippo korosti tapaamisessa tämänkaltaisen vuoropuhelun ekumeenista merkitystä muistuttamalla, että kirkoilla on enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä.

Kirkkojohtajien tapaamiseen osallistui myös Suomen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen.

Patriarkka Kirill pyysi suurlähettilästä välittämään Suomen hallitukselle terveisensä:

”Arvostan Suomen hallituksen rakentavaa asennetta, kansan nöyrää ja työteliästä asennetta sekä kykyä ratkaista ongelmia, mihin monessa muussa maassa ei ole kyetty”, patriarkka Kirill sanoi.