Arkkipiispa: Kirkossa oltava tehokkaat välineet puuttua häirintätapauksiin

 

Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

”Kirkossa on pitäisi olla sellaiset toimintamallit, että häirintätapaukset tulevat esiin ja niihin pystytään puuttumaan. Toimintamallien tulee olla yhtenäiset ja kaikkien kirkon piirissä toimivien tiedossa”, sanoo arkkipiispa Kari Mäkinen.

Mäkisen mukaan on valitettavasti selvää, ettei kirkkokaan ole häirinnästä vapaata aluetta. ”Häirinnän suhteen pitää kuitenkin olla nollatoleranssi: yksikin tapaus on liikaa. Häirinnänvastaiset kampanjat ovat tärkeä heräte kirkolle ja kirkossa”, Mäkinen sanoo.

Lukuisa joukko kirkon toimijoita on käynnistänyt osana maailmanlaajuista häirinnänvastaista #metoo-kampanjaa #totuusvapauttaa-kampanjan. Kampanjassa vedotaan, että kaikkiin hiippakuntiin luotaisiin toimintamalli, jonka avulla seksuaalista häirintää kokenut voi hakea apua. Ehdotetussa toimintamallissa häirintää kokenut voisi ottaa yhteyttä kirkon nimeämiin ja kouluttamiin luottohenkilöihin.

Dei Neliöb. 9.2.-3.3.

Tämäntyyppinen malli on ollut käytössä Porvoon hiippakunnassa jo vuodesta 2014. Tampereen hiippakunnassa häirintään puuttumisen ohjeistusta tarkennettiin vuonna 2015. #Metoo-kampanjan myötä ohjeistusten uudistaminen on käynnistetty tänä syksynä Turun arkkihiippakunnassa ja Helsingin hiippakunnassa.

Seurakuntia työnantajina ohjaa asiassa nykyisellään mm. sopimus epäasiallisen kohtelun ehkäisemisestä. Seurakuntayhtymillä ja seurakunnilla on lisäksi omia, tarkennettuja ohjeita, joiden avulla häirintään voi puuttua. Hiippakunnat tukevat tarvittaessa seurakuntia ja pitävät asiaa esillä esimerkiksi piispantarkastuksissa.

Kirkon viestintä