Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Arkkipiispa Kari Mäkinen perusti köyhyysryhmän

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen on kutsunut koolle köyhyysryhmän. Eri alojen yhteiskunnallisista toimijoista koostuva ryhmä etsii ratkaisuja heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamiseksi.

Kari Mäkisen mukaan pelkkä huoli terveys- ja tuloerojen kasvusta ei riitä.

– Nyt tarvitaan yhteistä tahtoa ja määrätietoista kaikkien tahojen yhteistyötä”, arkkipiispa Mäkinen toteaa.

Köyhyysryhmän tavoitteena on esittää yhteinen vetoomus köyhyydessä elävien tilanteen parantamiseksi ja peruspalvelujen turvaamiseksi.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Köyhyyskysymys halutaan nostaa hallitusohjelman keskeiseksi ohjelmakohdaksi. Lisäksi tavoitteena on saada aikaan konkreettisia ehdotuksia työllistymismahdollisuuksien ja toimintakyvyn parantamiseksi sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi.

Köyhyysryhmään kutsuttuja tahoja ovat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Kuntaliitto sekä Helsingin Diakonissalaitos HDL.

Köyhyysryhmä on jo kokoontunut ja käynnistänyt yhteisen työskentelyn. 1990-luvun lopussa kirkko kutsui koolle Nälkäryhmän, joka vaikutti silloisen hallitusohjelman sisältöön.

 

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie