Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

”Anteeksi antanut hyppää korkeammalle”

 

Virpi Vartiaista viehättää se

Aivotutkimus tukee täydellisesti Jumalan antamia ihmisen käyttöohjeita, sanoo erikoislääkäri Virpi Vartiainen.

Erikoislääkäri Virpi Vartiainen on innoissaan. Aivotutkimuksen alalla saadaan jatkuvasti tuloksia, jotka tukevat Raamatun näkemystä ihmisestä sekä terveestä ja hyvästä elämästä.

Kuntoutuksen ja kivunhoidon alalla pitkään toiminut Vartiainen on kerännyt suuret määrät tutkimustuloksia muun muassa kielteisten ajatusten ja tunteiden fyysisistä seurauksista ihmiseen.

SRO neliöb. 10-16.6.

– ”Mielen musta laatikko” on avautumassa sikäli, että vasta 20 vuoden ajan on ollut kuvantamislaitteita, joilla pystytään selvittämään aivojen toimintaa. Niillä näkee esimerkiksi, mitkä aivojen osat aktivoituvat, kun ihminen pelkää.

Väestötutkimuksissa on havaittu, että sisimpään kätketty viha kolminkertaistaa sydänkohtauksen riskin.

– Näyttäisi siltä, että viha pitää yllä ihmisen stressijärjestelmää, kuten verenpainetta ja sykettä.

Asenteiden metsä

Mikroskooppikuvissa aivojen rakenne muistuttaa puita. Yksittäinen ajatus on kuin yksi puu, ja asenteiden kohdalla voidaan puhua jo metsästä.
Samoin kuin metsää voi muokata harventamalla ja istuttamalla uutta, myös ajatuksiin ja jopa asenteisiin voi itse vaikuttaa. Kyse ei ole mistään hymyile väkisin -lajista tai psykologian palvonnasta. Pyrkimys on päästä käytännön kautta hyvinkin hengellisiin päämääriin: siihen, että ihminen voisi hyvin ja hänen tunne-, ajatus- ja asennemetsänsä saisi humista Jumalan kunniaksi.

– Myönteiset asenteet saavat ihmisessä erittymään oikean määrän kemikaaleja. Haitalliset ajatukset taas luovat mielessämme niin voimakkaita sisäisiä konflikteja, että ne kykenevät saamaan aikaan radikaaleja sähkökemiallisia epätasapainotiloja, Vartiainen toteaa.

Kokenut lääkäri on ihastunut muun muassa kristityn aivotutkijan Caroline Leafin löytöihin. Esimerkiksi Leafin kirja Who Switched off My Brain? todistaa, ettei kielteisiin tunteisiin, ajatuksiin ja muistoihin tarvitse jäädä makaamaan.

– Meille on annettu jumalallinen lahja, mahdollisuus murtautua vapaaksi menneisyytemme haitallisista tapahtumista tai itseämme koskevien valheiden kahleista.

Kauna kangistaa elämän

Kukaan ei selviä elämästä kolhuitta. Raamattu antaa niihin yksiselitteisen lääkkeen: anteeksiannon.

– Nykyisessä aivotutkimuksessa anteeksianto on kuuma tutkimuskohde, jonka terveysvaikutusten on todettu ulottuvan erittäin laajalle, Vartiainen huomauttaa.

Hän esittelee Rotterdamin yliopiston tutkimusta tammikuun alusta. Tuoreet löydökset osoittavat, että anteeksiantamattomuus alentaa jopa ihmisen suorituskykyä. Kun vääryyksiä vatvoo, tiedonkäsittelyyn tarvittava energia ei pääse virtaamaan vapaasti niihin aivojen osiin, joiden tehtävä on säädellä kehon sopeutumista fyysisen rasituksen aikana.

– Koehenkilöt, jotka pystyivät antamaan anteeksi, pärjäsivät paremmin fyysisissä testeissä ja kokivat ylämäen vähemmän raskaaksi kuin ne, jotka eivät olleet antaneet anteeksi. Anteeksi antaneet jopa hyppäsivät korkeammalle, Vartiainen hämmästelee.

Aivotutkimus osoittaa, että anteeksianto alentaa stressiä ja parantaa sydämen toimintaa. Ihmisen toiveikkuus, tyytyväisyys ja pystyvyyden tunne kasvavat ja hän pystyy rakentamaan parempia ihmissuhteita.

Anteeksianto ei siis ole aivan vähäinen asia. Uskovilla on tähän myös eräs salainen ase.

– Tutkimuksissa on selvinnyt, että rukous lisää huikeasti anteeksiantamisen mahdollisuutta, Vartiainen mainitsee.

 

Lue Virpi Vartiaisen haastattelu kokonaisuudessaan Ristin Voiton numerosta 13/2015.