Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Amerikkalaistutkimus: Digitaalinen lahjoittaminen kirkoissa yleistyy 

 

Digitaaliset lahjoittajat ovat avoimia uusille asioille ja luottavat sähköisiin työkaluihin. (Shutterstock) 

Perinteisen kolehtihaavin kannattajat eivät luota digilahjoittamisen turvallisuuteen.

Teknologian kehitys on muuttanut ja muuttaa edelleen organisaatioiden, kirkkojen ja yksilöiden suhtautumista rahan lahjoittamiseen. Barna Groupin tutkimuksen mukaan jo lähes puolet (44 %) amerikkalaisista tekee lahjoituksensa digitaalisesti.  

Tutkimuksen mukaan seitsemää kymmenestä digitaalisesta lahjoittajasta (69 %) luonnehtii se, että he ovat uteliaita uusia asioita kohtaan, ja se koskee myös uusia lahjoittamisen tapoja. He kokeilevat uutta teknologiaa, uusia laitteita ja palveluinnovaatioita ikätovereitaan todennäköisemmin, ja kun sähköiset lahjoitusmenetelmät edelleen laajenevat ja kehittyvät, he ovat muita todennäköisimmin kiinnostuneita niiden oppimisesta ja käytöstä.  

KRS Krito 10.-23.6.

Digitaaliset lahjoittajat myös pitävät verkossa lahjoittamista turvallisena. Perinteisin tavoin lahjoittavista reilu kolmannes (36 %) sanoo, ettei luota minkäänlaiseen digitaaliseen lahjoittamiseen. He eivät luota siihen, että verkossa tapahtuva antaminen olisi tehokasta ja turvallista, ja he ovat yleisesti epävarmoja myös siitä, meneekö heidän lahjoituksensa perille haluttuun tarkoitukseen. Heidän luottamustaan teknologiaan saattaisi olla mahdollista rakentaa digitaalisten lahjoittajien kokemusten ja suositusten avulla. 

 

Aiheet