Elämäntaito: Tuore tutkimus paljastaa: Pojat aiempaa uskonnollisempia, tytöt voivat huonosti ja etääntyvät uskonnosta Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Aloite evankelioimistoiminnan vahvistamisesta etenee käsikirjavaliokuntaan

 

Kirkolliskokousaloitteessa esitetään, että Jeesuksen antama lähetyskäsky olisi seurakuntatyön keskiössä. Kuvituskuva: Sari Savela

Kirkolliskokous kävi vilkkaan keskustelun edustaja-aloitteesta, joka käsitteli evankelioimistoiminnan vahvistamista kirkossa. Keskustelun päätteeksi aloite lähetettiin käsikirjavaliokuntaan.

Kirkolliskokoukselle tehdyn aloitteen lähtökohtana on luterilaisen uskon ja kirkon heikentynyt rooli yhteiskunnassa. Aloitteessa todetaan, että erilaiset rationaaliset syyt kirkkoon kuulumiseen, kuten perinteen säilyttäminen, kirkolliset toimitukset tai kirkon monenlainen hyvän tekeminen, eivät riitä pysäyttämään kirkosta eroamisen vauhtia. ”Siksi kirkko tarvitsee vahvaa evankeliumin julistamisen ja diakonian välistä yhteyttä”, todetaan aloitteessa.

Aloitteen mukaan kirkon nykytila ja tulevaisuus edellyttävät erityistä panostusta kirkon ydintehtävään, joita ovat rukous, halu evankeliumin julistamiseen sekä ihmisten johtaminen Kristuksen tuntemiseen.  Aloitteen tekijöiden mukaan evankelioimistoiminnan käytäntöön saattaminen ja tehokas toteuttaminen koko kirkon ja kaikkien seurakuntien tasolla vaatii kirkolta aktiivisia toimenpiteitä.

Sansa Neliöb. 14.11.-13.12. MJa

Aloitteen tekijät pyytävät piispainkokousta laatimaan seurakuntien evankelioimistoimintaa varten käytännön toimintaperiaatteet ja viestittämään ne hiippakuntien kautta. Piispainkokousta pyydetään kehottamaan hiippakuntia panostamaan evankelioimistoiminnan suunnitteluun ja resursoinnin kartoiukseen sekä selvittämään, miten evankelioimisen opettaminen liitetään kirkon omiin koulutuksiin. Aloite lähetettiin kirkolliskokouksen käsikirjavaliokuntaan.

Aloitetta käsiteltiin kolmena eri päivänä, ja keskusteluissa käytettiin noin viisikymmentä puheenvuoroa. Aloitteen on allekirjoittanut 32 edustajaa.

Lue koko aloite tästä linkistä.