Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

50 vuotta täyttävä kirkon diakoniarahasto auttaa taloudellisessa ahdingossa olevia

 

Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Vuonna 1967 perustetun rahaston tehtävä on avustaa taloudellisesti ahdingossa olevia henkilöitä Suomessa. Avustuksen kohteena voi olla vaikkapa tulipalossa kotinsa menettänyt perhe tai tukea opintoihinsa tarvitseva nuori.

Diakonian tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti heille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta, diakoniarahaston avustusperiaatteissa todetaan.

”Taloudellinen avustaminen on vain yksi palanen auttamisen palapelissä. Diakoniatyössä ihminen kohdataan kokonaisuutena ja otetaan tosissaan,” avustuskäsittelijä Jaakko Kiilunen Kirkon diakoniarahastosta kertoo.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

”Kirkon taloudellinen avustaminen on pääsääntöisesti kertaluonteista kriisiapua, vaikka muu tukeminen voi olla pitkäaikaista. Avustusprosessissa selvitetään asiakkaan taloustilanne sekä tilanteeseen johtaneet syyt. Ihmisen yksilöllinen tilanne on viimekädessä kaiken diakonisen avustamisen perusta”, sanoo Jaakko Kiilunen.

Kirkon diakoniarahasto täydentää seurakuntien kautta annettavaa apua. Jos seurakunnan omat avustusvarat eivät riitä, voi diakoniatyöntekijä hakea avun tarvitsijan hyväksi avustusta diakoniarahastosta. Vuonna 2016 kirkko avusti taloudellisessa ahdingossa olevia ihmisiä Suomessa yhteensä noin 7,7 miljoonalla eurolla, josta noin miljoona euroa myönnettiin Kirkon diakoniarahaston kautta.

Avustuksissa näkyy ruoka-avun tarve ja asumisen kalleus

Avustus myönnetään aina tiettyyn tarkoitukseen. Myönnetyt avustukset maksetaan seurakunnan diakoniatilin kautta suoraan käyttökohteeseen. Näin voidaan varmistaa, että avustus käytetään juuri siihen tarpeeseen, johon se on myönnetty.

Tällä hetkellä avustuksissa näkyy erityisesti ruoka-avun tarve ja asumisen kustannuksiin liittyvät ongelmat.

”Diakoniantyön vahvuus on muun muassa siinä, että pystymme auttamaan kaikkialla Suomessa. Joka kunnassa on seurakunta, josta tavoittaa diakoniatyöntekijän”. Yhä enenevissä määrin tehdään myös yhteistyötä kunnan, järjestöjen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa, kuvailee Jaakko Kiilunen.

Diakonirahaston historiaa

Kirkon katastrofirahasto perustettiin vuonna 1967. Tarkoituksena oli nopean avun antaminen yllättävään hätätilaan tai onnettomuuden uhriksi joutuneille henkilöille pääasiassa kotimaassa. Vuonna 1999 rahaston nimi muutettiin Kirkon diakoniarahastoksi (KDR).

Laman aikana vuosina 1992–1996 rahastolle tulleiden hakemusten määrä lähes viisinkertaistui. Laman loppuminen ei näkynyt rahaston hakemuksissa, vaan havaittavissa oli elämäntilanteiden vaikeutumista sekä talous- ja mielenterveysongelmien syvenemistä. Vaikeuksiin johtaneissa syissä korostuivat työttömyys, velkaantuminen, äkilliset onnettomuudet ja sairaudet sekä avioerot.

1990-luvun lopulla avustukset kohdistettiin pääasiassa kodin menettämisen uhan alla eläville lapsiperheille. Maatilojen konkurssit ja tuotannon lopettamiset alkoivat näkyä hakemuksissa. Asumiskustannukset ja sairaalamaksut nousivat tavallisiksi avustusten kohteiksi.

2000-luvulla tärkeänä toimintamuotona on ollut vaikeasti ylivelkaantuneiden ihmisten auttaminen. Keskeiseksi asiaksi on tullut myös sosiaalityön ja diakoniatyön välinen yhteistyö. Tyypillisiä ajalle olivat myös lainan maksajiksi joutuneiden takaajien ongelmat ja asuntojen homevauriot.

2010-luvulla diakoniarahaston toimintaa ovat leimanneet kasvavat hakemusmäärät. Rahaston toiminnassa on painottunut enenevässä määrin neuvontatyö. Kokonaisvaltaisessa avustamisessa painottuvat sekä henkinen että taloudellinen tuki sekä yksilölliset tilanteet huomioiva neuvonta.

Kirkon diakoniarahasto käsittelee myös lasten syrjäytymisen ehkäisyyn tarkoitettuja Tukikummit-avustuksia. Tukikummit-säätiö on jo 10 vuotta kerännyt varoja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, jotka ovat vaarassa pudota pois harrastuksista ja kaveriporukoista perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Keräystilille tulevat varat menevät 100 % lyhentämättöminä perille. Tukikummit-säätiö sai alkunsa vuonna 2007 Sauli Niinistön ja Hjallis Harkimon yhteisestä huolesta sellaisten nuorten puolesta, jotka uhkaavat pudota yhteiskuntamme ulkopuolelle.

*

Diakoniarahaston 50-vuotisjuhla järjestetään tiistaina 14.11.2017 klo 15–18 Helsingin tuomiokirkon kryptassa (os. Kirkkokatu 18, Helsinki).