100 tasa-arvotekoa -hankkeelle NNKY:n tunnustuspalkinto

 

100 tasa-arvotekoa -hankkeen kunniapuheenjohtajana toiminut presidentti Tarja Halonen totesi puheenvuorossaan, että monelta osin tasa-arvo on Suomessa toteutunut, mutta paranneltavaakin riittää. Kuvassa vasemmalla Naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä.

100 tasa-arvotekoa -hanke on saanut vuoden 2018 NNKY:n (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) tunnustuspalkinnon.

Suomen NNKY-liiton jakama NNKY:n tunnustuspalkinto on huomionosoitus merkittävälle naisten ja tyttöjen hyvinvointia edistävälle, NNKY:n toiminta-ajatuksen mukaiselle toiminnalle. NNKY-liiton Riutulan rahastosta myönnettävä tunnustuspalkinto on tänä vuonna suuruudeltaan 10 000 euroa. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003.

100 tasa-arvotekoa oli Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) vuosina 2016–2017 toteuttama Suomen itsenäisyyden juhlavuoden hanke, joka osallisti laajan joukon erilaisia organisaatioita yhteiskunnan kaikilta sektoreilta edistämään sukupuolten tasa-arvoa konkreettisin teoin.

Perheniemi Neliöb. vko 3-4. MJa

Hanke käsitteli tasa-arvoteemoja kattavasti ja nosti esiin sukupuolten tasa-arvon merkitystä. Hanke julkaisi 124 tasa-arvotekoa erilaisilta toimijoilta ympäri Suomen. Lisäksi ulkoministeriö julkaisi 150 tasa-arvotekoa ja Helsingin kaupunki 100 tasa-arvotekoa.

Pääsihteeri Anne Pönni kertoi, että Suomen NNKY-liiton hallitukselle päätös tämän vuoden tunnustuspalkinnon saajasta oli hyvin selkeä. − Ansiokas ja tuloksekas 100 tasa-arvotekoa -hanke sai Suomen itsenäisyyden juhlavuonna laajasti huomiota ja toi keskusteluun esimerkiksi naisten näkymisen mediassa. Hanke sai erityyppiset toimijat käytännön tekoihin tasa-arvon eteen ja lisäsi eri alojen toimijoiden yhteistyötä.

Tunnustuspalkinto luovutettiin Maailman NNKY-päivän brunssilla 24.4.2018 hotelli Helkassa, Helsingissä. Palkinnon vastaanottivat 100 tasa-arvotekoa -hankkeen kunniatoimikunnan puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen, Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Hannele Varsa ja 100 tasa-arvotekoa -hankkeen projektipäällikkö Liisa Ketolainen.

*

NNKY on paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen tyttöjen ja naisten ekumeeninen liike, joka toimii 120 maassa ja luo mahdollisuuksia eri-ikäisten naisten ja tyttöjen kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle. Kansainvälistä NNKY:n päivää on vietetty 1940-luvulta lähtien 24. huhtikuuta.