”Luomisoppi ei kaadu, jos evoluutioteoria hyväksytään”

 

– Minulla itsellänikin on vahva intuitio luonnossa olevasta suunnittelusta

ID-liikkeen argumentit ovat Yhdysvalloissa jääneet kulttuurisodan jalkoihin, muutama viikko sitten älykkään suunnittelun teoriasta väitellyt Rope Kojonen toteaa.

Evoluutioon ja luomiseen liittyvä keskustelu nähdään liian usein ”eeppisenä taisteluna hyvän ja pahan välillä” tai ”rationaalisuuden ja taikauskon” välisenä kilpajuoksuna.

Näin totesi TL (väit.) Rope Kojonen puolustaessaan älykästä suunnittelua (eng. Intelligent Design, ID) käsittelevää väitöskirjaansa keskiviikkona 15. lokakuuta Helsingin yliopistolla.

Karas-Sana Neliöb. 22.-28.4.

Yhdysvalloissa 1980-luvulla alkunsa saaneen liikkeen edustajien mukaan älykäs suunnittelu selittää eliöiden biologisia rakenteita evoluutioteoriaa paremmin.

– Monet ID-liikkeen edustajat kuitenkin hyväksyvät esimerkiksi sen, että ihminen on kehittynyt vuosimiljoonien aikana. Tässä he eroavat kreationisteista, jotka haluavat tehdä tiedettä Raamatun alkukertomusten kirjaimellisen tulkinnan pohjalta.

Epäselvä teologia heikkoutena

ID-liike on pyrkinyt esittämään älykkään suunnittelun idean tieteellisenä teoriana. Liikkeen vastustajat näkevät teorian vain kreationismin siistittynä versiona, jossa ”Jumala” on korvattu ”Suunnittelijalla”.

Kojosen mielestä ID on mielekkäintä ymmärtää filosofisena tulkintana tieteen tuloksista. Samalla hänen mielestään liikkeen argumentit suunnittelusta ovat varteenotettavia ja useat kritiikeistä perustuvat väärinymmärryksiin.

– Kulttuurisodasta johtuen itse suunnitteluargumentista keskustelemiseen on kiinnitetty liian vähän huomiota. Älykästä suunnittelua kritisoidaan usein esimerkiksi ”aukkojen Jumala” -argumentoinnista, jossa Jumalalla selitetään ilmiöitä, joihin tiede ei vielä osaa vastata. ID-teoreetikot ovat kuitenkin vastanneet tähän kritiikkiin ihan tyydyttävästi.

– ID-liikkeen edustajat itse samaistavat liian yksioikoisesti evoluutioteorian ja sen ateistisen tulkinnan. Luomisoppi ei kuitenkaan kaadu, jos evoluutioteoria hyväksytään. Se on paljon tiedettä suurempi asia.

Kojosen mukaan ylikorostuneen tieteellisyyspyrkimyksen vuoksi liikkeen teologinen ajattelu jää ohueksi.

– Perinteisen luomisopin mukaan Jumala oli vapaa luomaan elämän millä tavalla halusi. Siksi liikkeen ajattelijoiden tulisi sallia myös evoluutio mahdollisena luomismekanismina.

Kojonen itse haluaa rakentaa siltoja eri näkemysten edustajien välillä. Tehtävä ei ole helppo.

– Ystäväni totesi minulle, että jos et valitse puoltasi selkeästi, kaikki eri osapuolet voivat tulkita sinun hyökkäävän heitä vastaan.
Vaikka ID:n ympärillä käyty englanninkielinen keskustelu on hyvin laajaa, vastaväittäjänä toiminut Anne Runehov Uppsalan yliopistosta kutsui Kojosen työtä perusteellisimmaksi saatavilla olevaksi analyysiksi liikkeen ajattelusta.

Väitöskirja on ladattavissa Helsingin yliopiston E-thesis-palvelusta ethesis.helsinki.fi. Tekijän nimi toimii hakusanana.