Vastine toimittaja Mari Turuselle: USKOT-foorumi on sitoutunut uskonnonvapauden edistämiseen

 

Olemme iloisia siitä, että Mari Turunen pitää Uskot-foorumin työtä tärkeänä ja kirkon osallistumista siihen merkittävänä asiana.

Uskot-foorumilla on selkeät päämäärät ja säännöt, joihin sen jäsenyhteisöt ja niiden nimeämät edustajat ovat sitoutuneet. Uskot-foorumin keskeisiä arvoja ovat uskonnonvapaus ja yhdenvertaisuus. Kuten Mari Turunen kirjoittaa blogissaan, näiden arvojen edistämiseksi kannattaa ja pitääkin ponnistella.

Dei Neliöb. 14.11.-4.12. MJa

Keskustelu vaikeista, herkistä teemoista kuten esimerkiksi uskontokunnan vaihtamisesta vaatii syvää luottamusta ja molemminpuolista kunnioitusta. Yhteisymmärryksen lisääminen ei onnistu ilman että erimielisyyksistä puhutaan avoimesti ja luottamuksellisessa hengessä. Uskot-foorumin kahdeksan toimintavuoden aikana tätä luottamusta ja kunnioitusta on rakennettu sekä kahden vuoden välein vaihtuvan hallituksen kesken että laajemminkin foorumin toiminnan piirissä olevien välillä.

Uskontojen välisen vuorovaikutuksen lähtökohta on uskonnonvapaus. Suomessa uskonnonvapaus perustuu perustuslakiin ja uskonnonvapauslakiin. Lisäksi sovelletaan Euroopan ihmisoikeussopimusta. Nämä velvoittavat kaikkia uskonnollisia yhteisöjä. Yhteisöjen tehtävä on huolehtia siitä, että myös niiden jäsenet kunnioittavat muiden uskonnonvapautta. Uskonnonvapaus -niin kuin muutkin ihmisoikeudet- vaatii sen toteutumista koskevaa keskustelua ja jatkuvaa, aktiivista esillä pitämistä. Siihen tarvitaan uskonnollisten yhteisöjen keskinäistä vuorovaikutusta, ja siihen tarvitaan yhteisöjen jäsenten henkilökohtaista sitoutumista. Väkivallalla uhkailusta on aina syytä ilmoittaa poliisille.

Uskot-foorumin toimintaan, sääntöihin ja historiaan voi tutustua tarkemmin sen nettisivuilla osoitteessa www.uskot-resa.fi.

Yaron Nadbornik, puheenjohtaja, Uskot-foorumi

Kaisamari Hintikka, varapuheenjohtaja, Uskot-foorumi

Pia Jardi, varapuheenjohtaja, Uskot-foorumi