Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Taivasten valtakunnan ja temppelin avaimet

 

Mitäpä sitä tällainen nörtti kesälomallaan muuta tekisi, kuin tutkisi, mitä rabbit opettivat temppelin avaimista…

”Tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni.” Näitä Jeesuksen kuuluisia sanoja seuraa hänen lupauksensa Pietarille: ”minä anna sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.” Matt. 16. Mitä nämä sanat tarkoittavat? Mistä avaimista tässä on kyse?

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Useat Raamatun tutkijat ajattelevat, että tämä lupaus avaimista tulee nähdä suhteessa siihen, että Jeesus on juuri luvannut rakentaa Pietari-kallion (petros, keefaKuvahaun tulos haulle keys to the kingdom of heavenpäälle kirkkonsa, ekklesiansa, joka on Messiaan temppeli. Jos puolestamme syvennymme VT:n ja juutalaisuuden opetuksiin, huomaamme, että temppelissä oli avaimia, portteja ja lukkoja. Nuo avaimet oli annettu nimenomaan pappien haltuun. Josefus, 1. vuosisadan juutalainen historioitsija ja pappi, kirjoittaa, että Jerusalemin temppelissä palveli pappeja uhritoimituksissa neljässä vuorossa. Aina kun vuoro vaihtui, uudet toimituspapit saivat avaimet haltuunsa. ”Kun palvelusvuoro on ohi, toiset papit jatkavat uhrien toimittamista, ja he kokoontuvat keskipäivällä, ja vastaanottavat avaimet…” (Josefus, C. Apion II, 108.)

Josefus kertoo useista yliluonnollisista tapahtumista, jotka koittivat temppelissä muutama vuosi ennen, kuin temppeli tuhoutui vuonna 70. Yksi ihme koitti pääsiäisenä vuonna 66. ”Sisemmän temppelialueen itäportti oli pronssia ja lisäksi erittäin painava. Kaksikymmentä miestä pystyi iltaisin vain vaivoin sulkemaan sen. Se oli lukittu rautaisilla palkeilla. Ja siinä oli yhdestä kivestä tehtyyn kynnykseen pystysuoraan syvälle upotettu salpa. Tämän portin nähtiin yöllä kuudennen tunnin vaiheilla avautuvan itsestään. Temppelin vartijat juoksivat vartiopäällikön luo ilmoittamaan asiasta. Tultuaan paikalle hän pystyi suurin ponnistuksen sulkemaan sen. Jälleen asiaa tuntemattomista tämä näytti erittäin hyvältä enteeltä; sen mukaan Jumala oli aukaissut heille siunauksen portin. Mutta viisaat tajusivat tämän merkitsevän, että temppelin turvallisuus raukenisi itsestään ja portti avautuisi vihollisille lahjaksi.” (Josefus, Bell. 6:293.)

Rautaisilla palkeilla suljetun portin avautuessa itsestään, paikalle haettiin oitis temppelin vartiopäällikkö, avaimista vastaava pappi. Aikakirjoissa kerrotaan, että avaimet oli annettu leeviläisten pappien haltuun, 1. Aik. 9:26–27: Heidän oli valvottava vuorollaan ”yönsä Jumalan temppelin ympärillä, sillä heidän tehtävänään oli vartioiminen ja heidän oli pidettävä huoli ovien avaamisesta joka aamu.”

Varhaisilla rabbeilla on myös mielenkiintoisia asioita kerrottavana näistä temppelin avaimista. Mishnan Tamid ja Middot -traktaatit kertovat, että avaimia pitävät papit nukkuivat temppelissä, marmorikiven päällä. Avain roikkui kiveen hakatussa koukussa. Aamulla pappi avasi temppelin portteja, ja vasta kun suuri portti oli avattu, oli sallittua aloittaa uhraaminen. (m. Middot 1:7–9.)

Voidaan ajatella, että Jeesus Messiaana rakentaa temppelin, ja hän antaa avaimet Pietarille, joka näin ollen saa papillisen kutsumuksen. Hänestä tulee avainten kantaja. Kohta Messiaan temppelissä alkavat uuden liiton kulttitoimitukset. Niin kuin, rabbien mukaan, Jerusalemin temppelissä avaimet roikkuivat tietyssä kivessä, niin nyt Messiaan temppelissä avaimet roikkuvat apostolin olalla, jota kutsutaan nimellä Petros, Keefa eli kallio.

Rabbiinisista teoksista, Talmudista, löytyy erittäin dramaattinen kertomus siitä, mitä temppelin avaimille kävi, kun Babylonian armeija valloitti Jerusalemin vuonna 587 eKr., ja poltti temppelin. Kaupungin roihutessa ilmiliekeissä nuoret papit kiipesivät temppelin katolle ja heittivät temppelin avaimet taivaisiin, ja sanoivat näin: ”Maailmankaikkeuden Herra! Sillä me emme ole olleet uskollisia talonmiehiä, me palautamme avaimet Sinulle!” Samana hetkenä, taivaallinen käsi laskeutui alas ja otti avaimet.” (Talmud Taanit 29a.) Tämän jälkeen nuoret papit hyppäsivät temppelin katolta tuleen. Tämä tuo lisäväriä kuninkaan sanoihin, ”minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet…” Tosin, tätä Messiaan temppeliä, ekklesiaa, eivät mitkään voimat voi tuhota. Edes tuonelan ja helvetin mahdit eivät kykene sitä ikinä voittamaan.

Hovin päämiehen avaimet ja valta-asema

Tähän Pietarin papilliseen rooliin Kristuksen temppelissä liittyy myös yksi tärkeä esikuva Jesajan kirjasta. Jesajan kirjassa, luvussa 22, kerrotaan, kuinka Jumala järjestää hovinpäämiehelle Sebnalle potkut ja kutsuu hänen sijaansa tuohon korkeaan virkaan Eljakimin. Hovin päämies – Talon ylivalvoja – sai pitää Daavidin valtakunnan avaimia, ja myös temppelin avaimia. Näin Jumala sanoo Sebnalle:

”Hänen [Eljakimin] ylleen minä puen sinun pukusi, hänen vyötäisilleen sidon sinun vyösi, hänen käteensä annan sinun valtasi, ja hänestä tulee isä Jerusalemin asukkaille ja koko Juudan sukukunnalle. Hänen olalleen minä ripustan Daavidin huoneen avaimen. Hän avaa, eikä kukaan sulje, hän sulkee, eikä kukaan avaa.” (Jes. 22:20–22.)

Monet katoliset Raamatun lukijat ajattelevat, että tässä Daavidin kuningaskunnan hovin päämiehen virassa näkyy esikuva paavin virasta. Hovin päämies oli Daavidin kuningaskunnan toiseksi tärkein virkamies kuninkaan jälkeen. Hän kantoi avaimia, hänellä oli erityiset vaatteet ja häntä kutsuttiin koko kansan isäksi. Hovin päämies toimi myös kuninkaan sijaishallitsijana. Nyt todellinen Jumalan Poika, Messias Jeesus, antaa Pietarille taivasten valtakunnan avaimet. Rabbien varhaisessa käännöksessä, Targumissa, tuo Jesajan kirjan jae, Jes. 22:22, on käännetty ja tulkittu näin: ”Ja minä asetan hänen käteensä pyhäkön ja Daavidin huoneen vallan avaimen. Hän avaa, eikä kukaan sulje, hän sulkee, eikä kukaan avaa.” Eli synagogissaan juutalaiset ovat ymmärtäneet, että tuo hovin päämiehen avainten valta koski sekä papillista että kuninkaallista valtaa.

Tässä blogissa olen katsonut Pietarin saamaa avainten valtaa vain papillisesta näkökulmasta, ottaen huomioon, millainen merkitys avaimilla oli muinaisessa temppelissä. Avainten valta liittyy myös paljon muihin asioihin. Esimerkiksi avainten valta liittyy siihen, että niiden kantajalla on valta hallita ja ratkaista opillisia ja moraalisia kysymyksiä. Hän on tavallaan Kristuksen kirkon päärabbi. Ehkä palaan tähän teemaan joskus toiste. Joka tapauksessa Pietarin kutsumus ja virka johtavana, temppelin avaimista huolehtivana pappina ja talonmiehenä, juontaa suurensa VT:iin ja rabbiiniseen juutalaisuuteen. Tämä onkin ymmärrettävää. Olihan Jeesus juutalainen, ja vieläpä Daavidin sukuun kuuluva Messias, jonka tarkoituksena oli rakentaa uusi temppeli.

Avaimet ovat maan päällä Kristuksen temppelissä. Kirkkoisä Augustinus kirjoittaa näin: ”Kirkko on saanut taivasten valtakunnan avaimet, jotta siinä toteutuisi Kristuksen veren ja Pyhän Hengen vaikutuksen kautta syntien anteeksisaaminen. Tässä kirkossa sielu, joka oli synnin tähden kuollut, herää jälleen eloon, elämään Kristuksen kanssa, jonka armo on meille pelastanut.”