Raamatulla ei voi perustella mitä tahansa

 

Tässä yksi tuore netissä nimimerkillä kirjoitettu esimerkki: ”Jos perusteluksi riittää se, että asia on kielletty Raamatussa, niin olemme hankalassa tilanteessa, sillä Raamatusta löytyy valtava aineisto eritasoista ja osittain ristiriitaisiakin ohjetta ja käskyä. Sopivasti poimien voidaan raamatullisesti vastustaa sekoitekuiduista tehtyjä vaatteita ja äyriäisruokia, tai vastaavasti puolustaa orjuutta, naisten alistettua asemaa ja moniavioisuutta.”

Väite on tyystin paikkansapitämätön ja osoittaa melko totaalista kyvyttömyyttä vastuulliseen Raamatun tulkintaan. Otetaan esimerkiksi väitteessä mainittu viimeinen asia. Voiko Raamatulla perustella moniavioisuutta? Ei kerta kaikkiaan mitenkään. Heti Raamatun alussa, luomiskertomuksessa, lyödään lopullisesti lukkoon, että Jumalan tahto ihmiskuntaa varten on yhden miehen ja yhden naisen elinikäinen liitto ja se, että sukupuolielämä kuuluu vain ja ainoastaan tällaisen liiton sisälle. Näin luomiskertomusta tulkitsee muun muassa Jeesus (Matt. 19).

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Kun Vanhaa testamenttia luetaan eteenpäin, siellä nimenomaan kielletään usean vaimon ottaminen (5. Moos. 17). Kuninkaat, kuten Salomo, joilla oli useampia vaimoja, tekivät siis väärin. Moniavioisuus ei koskaan ollut Jumalan tahto kenellekään. Tämä osoitetaan jo mainitulla kiellolla. Se osoitetaan myös sillä, että moniavioisten kuninkaiden elämästä kerrottaessa kuvaillaan kymmeniä sivuja moniavioisuuden negatiivisia seurauksia.

Kun tullaan Uuteen testamenttiin, Jeesus ei jätä tässä kysymyksessä mitään epäselväksi. Hän opettaa yksiavioista, miehen ja naisen välistä avioliittonäkemystä. Paavali ja muut apostolit seuraavat sitten uskollisesti Herransa opetusta puhuessaan tästä asiasta. Lisäksi avioliittoa käytetään Raamatussa myös Jumalan ja Israelin välisen suhteen kuvaamiseen. Tämäkin sulkee täysin pois moniavioisuuden mahdollisuuden. Raamatun opetus avioliitosta on yhtenäinen ja selkeä alusta loppuun saakka. Jos seurataan edes jonkinlaista vastuullista ja järkevää tulkintatapaa, Raamattua ei mitenkään saa väännettyä tukemaan moniavioisuutta.

Sama koskee edellä olevan lainauksen muita väitteitä. Raamatun itsensä esittämää normaalia tulkintaa seuraten, sillä ei voi mitenkään perustella myöskään alistamista, orjuutta, sekoitekuiduista tehtyjen vaatteiden käyttämisen kieltämistä tai äyriäisruokien syömisen kieltämistä. Joka näin väittää, syyllistyy joko tahalliseen vääristelyyn tai osoittaa aivan tolkutonta välinpitämättömyyttä yksinkertaisia, normaaleja ja vastuullisia Raamatun tulkintaperiaatteita kohtaan. Jumalan omana selkeänä sanana Raamattu toimii edelleenkin hyvin kristityn opin ja elämän ylimpänä ohjeena.