Puolimatkan ajojahti ja sen opetukset

 

Kaikki alkoi vuoden 2014 huhtikuussa, jolloin Tapio Puolimatka oli eduskunnan lakivaliokunnan kuultavana liittyen kansalaisaloitteeseen sukupuolineutraalista avioliittolaista. Puolimatka kirjoitti lakivaliokunnalle jättämässään asiantuntijalausunnossa moniin tieteellisiin tutkimuksiin viitaten seuraavan kokoavan loppupäätelmän: ”Tutkimusten mukaan biologisen isän ja äidin muodostama avioliitto on lapsen kannalta paras vaihtoehto, joten sen lainsäädännöllinen suosiminen on perusteltua lapsen oikeuksien näkökulmasta.”

Tämän jälkeen vihreiden kansanedustajaehdokas Lilja Tamminen hyökkäsi blogissaan 24.4.2014 rajusti Puolimatkan asiantuntijalausuntoa ja samalla myös Jyväskylän yliopistoa vastaan. Tammisen mielestä Puolimatkan lausunto eduskunnalle oli ”epätieteellistä puppua”, jossa lainataan tarkoitushakuisesti epätieteellisiä, ideologisia tai muutoin laadullisesti heikkoja lähteitä. ”Jos Puolimatkan artikkelin lähettäisi vertaisarvioituun tiedejulkaisuun, se ei läpäisisi edes ensimmäistä roskaseulontaa. Tuleekin vääjäämättä mieleen, että Puolimatka tuskin on alkuunkaan tutustunut käyttämiinsä lähteisiin, vaan on kopioinut lähdeviitteet suoraan jostain amerikkalaiskristilliskonservatiivien blogeista tai pamfleteista. –– Tällaisella lähdeviitteiden käytöllä olisi ihan turha yrittää tehdä pro gradu -tutkielmaa muualla kuin Jyväskylän opistossa”, Tamminen kirjoittaa.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Lisäksi hän epäilee Puolimatkan professuuria osasyyksi siihen, että Jyväskylän yliopistossa on hyväksytty opinnäytteenä kaksi ”hämärää” pro gradu -työtä, jotka käsittelevät saatananpalvontaa ja okkultismia – näin huolimatta siitä, ettei Puolimatkalla ollut mitään tekemistä kyseisten gradujen tai niiden hyväksymisen kanssa. ”Luulisi Jyväskylän yliopiston varjelevan mainettaan tieteellisenä ja pedagogisena instituutiona edes jotenkin”, Lilja Tamminen tykittää blogikirjoituksensa lopuksi.

Tammisen kritiikistä heräsi tietysti vilkas keskustelu sosiaalisessa mediassa. Se johti myös siihen, että FM, opiskelija Joonas Mattsson teki 26.11.2014 päivätyn tutkintapyynnön Jyväskylän yliopiston rehtorille, jossa hän pyysi rehtoria arvioimaan, oliko Puolimatkan eduskunnan lakivaliokunnalle antama lausunto hyvän tieteellisen käytännön mukainen. Tapauksesta teki hyvin harvinaisen se, ettei asiantuntijalausuntojen lähteisiin ole Suomessa yleensä kohdistettu vastaavia tutkintapyyntöjä. Myös tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) arvioi yleensä varsinaisia tieteellisiä julkaisuja eikä lausuntojen lähteitä.

Kun Jyväskylän yliopiston rehtori päätti 22.12.2014 käynnistää asiassa esiselvityksen, tutkintapyynnön tehnyt Joonas Mattsson julkaisi asian ja myös siihen liittyviä asiakirjoja verkkosivuillaan. Tällöin myös valtakunnallinen media heräsi. Tapaus nousi koko kansan tietoisuuteen erilaisten viestimien ja sosiaalisen median kautta.

Yliopiston rehtori perehtyi esiselvitysvaiheessa tutkintapyynnön kohteena olleeseen asiaan. Sen perusteella hän antoi 3.3.2015 päätöksensä, jonka mukaan – toisin kuin Tamminen ja Mattsson olivat epäilleet – professori Tapio Puolimatka ei ole käyttänyt lähdeviitteitä hyvän tieteellisen käytännön vastaisesti eikä antanut vääristynyttä kuvaa tutkimustuloksista. Rehtori päätyikin siihen, että Puolimatkan lähteiden käyttö on ollut perusteltua ja asianmukaista, ja siksi hänen lausuntoonsa kohdistunut epäily on aiheeton.

Vaikka kristittynä vaikuttajana tunnettu Tapio Puolimatka saikin toiminnastaan puhtaat paperit, prosessi kertoo paljon oman aikamme ideologisesta arvokamppailusta. Tapaukseen liittyvistä ilmiöistä voi tehdä moniakin tärkeitä havaintoja ja johtopäätöksiä. Tässä niistä muutamia:

– Kun kristittynä vaikuttajana tunnettu henkilö vetoaa asianmukaisesti tieteellisesti päteviin tutkimuksiin, esitetyt tulokset, lähteet ja asiantuntijuus halutaan jo lähtökohtaisesti kiistää ideologisin arvoperustein.

– Kristittyjen tutkijoiden maineen mustamaalaaminen mediassa on uskontovihamielisille ihmisille tärkeää, koska siten heidän tutkijanuransa ylle saadaan heitettyä epäilyksen varjo.

– Sosiaalisessa mediassa harhaudutaan helposti uskomaan täysin tuulesta temmattuja väitteitä, joita käytetään kannanottojen perusteena ja jotka alkavat usein elää omaa elämäänsä.

– Valheen suuruus sisältää aina tietyn uskottavuustekijän, koska ihmiset lankeavat helpommin uhreiksi suurelle valheelle kuin pienelle valheelle. Näin kirjoitti jo aikoinaan Adolf Hitler teoksessaan Mein Kampf. Kaikkein parhaiten toimii yhä uudelleen toistettu suuri valhe, koska tavallinen ihminen ei yksinkertaisesti voi uskoa, että hänelle valehdeltaisiin jossakin isossa ja tärkeässä asiassa.

– Ahkerimpia sosiaalisen median keskustelijoita ja kannanottajia ovat usein ne, joilla on paljon henkilökohtaisia ideologisia intressejä mutta joilta puuttuu todellinen asiantuntijuus.

– Kristittyjen on syytä varautua siihen, että lisääntyvä uskontovihamielisyys yhteiskunnassa tuo tulevaisuudessa esiin yhä enemmän valheellisia hyökkäyksiä mitä yllättävämpien asioiden yhteydessä.

– Jos eduskunnan lainsäädäntötyön pohjaksi annettavien asiantuntijalausuntojen kimppuun aletaan käydä julkisuudessa ideologisin arvoperustein, on mahdollista, että asiantuntijat kieltäytyvät jatkossa kokonaan lausuntojen antamisesta.

Ne, joita Tapio Puolimatkan tapaus ja siihen liittyvät lausunnot kiinnostavat, voivat perehtyä asiaan tarkemmin verkkosivuilla osoitteessa:

http://www.tapiopuolimatka.net/tutkimuspyynto-jyvaskylan-yliopistolle-ja-rehtorin-paatos.