Profetian tietä joulun ihmeeseen

 

”Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.”  LUUK. 2:11

Patmos Lähetyssäätiön Facebook -ryhmän Digiseuroissa adventin aikana puhuin osikon aiheesta. Puheeni rakenne on esillä oheisessa ”liitutaulussa”, joka kuljettaa sinut profeettojen viitoittamaa tietä paratiisista Beetlehemiin.

Pipliaseura Neliöb. 8.-14.4.

Jumalan sana toteutuu hämmentävän tarkasti Vapahtajamme syntymässä. Profeetallinen ”osoite” aivan kuin tarkentuu halki vuosituhansien.

Ihmissuvun lisääntyessä paratiisilupaus vaimon siemenestä tarkentuu Aabrahamista Jaakobin kautta polveutuvaan Israelin kansaan ja myöhemmin tuossa kansassa kahdestatoista heimosta juuri yhteen, Juudan sukukuntaan ja siinä yhdestä miehesä, Iisaista polveutuvaan Daavidin kuningassuvun yhteen neitsyeen.

Jopa Vapahtajan syntymäpaikka oli ennustettu vuosisatoja aikaisemmin profeetta Miikan kirjassa. Kuningas Herodeksen tiedustellessa ”missä Kristus oli syntyvä”, profetioita tutkivat kirjanoppineet tiesivät kertoa hänen syntyvän kirjoitusten mukaan ”Juudean Beetlehemissä.”

Tiesitkö, että Miikan aikana oli kaksi Beetlehemiä, joista toinen Juudeassa ja toinen Galilean alueella? Jumalan Hengessä inspiroidusti profeetta Miika tiesi vuosisatoja etukäteen kertoa kummassa näistä Messias – jonka pre-eksistenttinen alkuperä on ikuisuudessa – syntyisi ihmiseksi Juudan sukukuntaan ja Daavidin kuiningassuvun neitsyestä.

Mutta mikä oli Miika 4:8 jakeessa mainittu ”karjatorni” (hepr. migdal eder) ja kuinka se liittyy Jeesuksen syntymään? Oletko miettinyt koskaan miksi Jeesuksen syntymäyönä paimenet saivat kuulla, että lapsen löytyminen kapaloituna seimessä on heille ”merkki”?

Luukkaan mukaan paimenet kuultuaan enkelien viestin Vapahtajan syntymästä ja heille annetusta merkistä ”menivät kiiruhtaen Beetlehemiin”. Mistä he tiesivät minne siellä heidän piti mennä? He eivät seuranneet tähteä, niin kuin itäisen maan tietäjät. He tiesivät tarkasti minne mennä.

Voisiko salaperäinen ”Karjatorni” –  Migdal Eder – olla vastaus?

Migdal Eder, Karjatorni, mainitaan Vanhan testamentin kirjoituksissa ainoastaan kahdesti.

Ensimmäisen kerran 1. Mooseksen kirjan luvussa 35, jonka jakeessa 21 kerrotaan, kuinka Jaakob / Israel haudattuaan synnytykseen kuolleen vaimonsa Raakelin  ”lähti liikkeelle sieltä [Raakelin haudalta] ja pystytti telttansa tuolle puolen Karjatornia [migdal eder]”.

Toisen kerran Migdal Eder mainitaan Miika 4:8 jakeessa, jossa se liitetään kuninkuuteen, joka tulee hallitsemaan Jerusalemia.

Rovasti Risto Santalan usein mainitsema ja suuresti arvostama juutalaisuuden tutkija Alfred Edersheim kertoo Jeesuksen aikaista juutalaisuutta käsittelevässä teoksessaan The life and times of Jesus The Messiah Migdal Eder tornin kenties sijainneen noin 1,6 km:n päässä nykypäivän Betlehemistä matkalla Jerusalemiin ja noin 6,5 km:n päässä Jerusalemista.

Raamatullisina aikoina israelilaiset rakensivat torneja kaupunkien rajalle. Näitä torneja käytettiin sekä vartioimaan kaupungin asukkaita että karja- ynnä lammaslaumoja yöllä salametsästäjiä ja saalistajia vastaan.

Koska Betlehem oli niin lähellä Jerusalemia, kaikki temppeliuhriksi tarkoitetut lampaat pidettiin tämän kyseisen Migdal Eder tornin alueella. Luukkaan mainitsemat paimenet eivät siten olleet keitä tahansa paimenia, vaan rabbiinisen lain mukaan koulutettuja vartioimaan temppelin uhreiksi tulevia lampaita.

Kun karitsa syntyi, pappi tai paimen toi karitsan tämän tornin alakertaan. Vastasyntynyt karitsa tarkistettiin, jotta se olisi lain mukaisesti virheetön ja uhriksi kelpaava, minkä jälkeen se kapaloitiin puhtaaseen kankaaseen ja asetettiin syöttökaukaloon, seimeen, jotta karitsa ei loukkaantuisi. Urospuolinen karitsa olisi syntiuhri ja naaras katsottiin lepytysuhriksi.

”Tämä on teille MERKKINÄ: te löydätte LAPSEN KAPALOITUNA JA SEIMESSÄ makaamassa … Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.” (Luuk. 2:12, 16).

Syntyikö Jeesus juuri tähän Migdal Eder karjatornin seimeen, koska ”heillä ei ollut sijaa majatalossa”? Niin kuin puhdas ja tahraton uhrikaritsa kapaloitiinko hänetkin pyhiin liinoihin?

Paimenet tiesivät, mistä enkelien ilmoittama Vapahtaja löytyisi.

Johannes Kastaja, jonka isä Sakarias oli temppelipappi, sanoi Jeesuksesta: ”Katso Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin” (Joh. 1:29).

Alfred Edersheim mainitsee myös, että juutalainen rabbiininen perimätieto (Targum Jonatan) selittää 1. Moos. 35 luvun viittausta Karjatorniin messiaanisesti sanomalla: ”Ja Israel lähti sieltä ja pystytti telttansa tuolle puolen Migdal Ederin, joka on paikka mistä Messias päivien lopulla paljastetaan.”

Riemuitse ja iloitse. Sinullekin on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Juuri niin kuin profeetat olivat ennustaneet.