Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Perille pääsevät

 

”Sillä, jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi, etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan häntä sanoen: ’Tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi’. ”(Luuk.14:28-  30)

Jeesus puhui nämä sanat maallisen vaelluksensa loppupuolella haluten varoittaa seuraajiaan siitä, ettei hyvä tarkoitus riitä vaikeitten aikojen läpi pääsemiseen. Monilla seuraajista ei ollut sitä, mikä tarvittiin perille pääsyyn asti.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Pahin tapahtuu, kun alussa hyvänä päämääränä on pitää kiinni Kristuksesta ja kasvaa kypsään opetuslapseuteen. Sitten kuitenkin ajautuu pois, käyden kylmäksi ja välinpitämättömäksi. Perustus laskettiin kyllä hyvin, mutta ei päästy tavoitteeseen, koska ei ensin laskettu kustannuksia. Varat loppuivat. Hän pääsi niin pitkälle ja sitten luopui yrityksestä.

Jumala, herätä meidät. Anna meidän tajuta, että kaikki muutumme. Ei voi seisoa paikallaan. Joko muutut päivittäin enemmän Kristuksen kuvan kaltaiseksi tai palaat yhä enemmän lihallisen itsesi teille. Paavali sanoo niille, jotka päättävät pitää kiinni Kristuksesta maksoi, mitä maksoi, ottavat ristinsä, kieltävät itsensä ja seuraavat Kristusta: ”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki”(2 Kor.3:18).

On ihanaa nähdä niitä, jotka jaksavat loppuun asti. He kasvavat Kristuksen viisaudessa ja tiedossa. He loittonevat tämän maailman iloista, ja heistä tulee yhä enemmän taivasmielisiä. Heidän hengelliset aistinsa harjaantuvat, ja he pystyvät entistä selvemmin erottamaan, mikä on Jumalasta, mikä lihan aikaansaannosta.  Mitä vanhemmaksi he tulevat, sitä enemmän heidän Kristus-nälkänsä lisääntyy. He katkaisevat kaikki maalliset yhteytensä ja haluavat lisääntyvästi olla Kristuksen kanssa kirkkaudessa. Heille kuolema on voitto ja suurin palkinto saada kutsu hänen läsnäoloonsa, hänen viereensä ikuisesti. Eivät he taivasta etsi, vaan Kristusta kirkkaudessa.

Voit olla varma siitä, että Kristuksella on palatessaan ihana seurakunta, joka innokkaasti haluaa olla hänen kanssaan. Siihen kuuluvat ne, jotka ovat irronneet tästä maailmasta ja kiinnittyneet niin häneen, siirtyminen katoavasta katoamattomuuteen on vain pikku rakkaudenaskel hänen läsnäoloonsa.

Olet saattanut kaatua tässä kilpailussa, mutta voit nousta ja juosta taas. Jeesus ei anna sinun jäädä makaamaan radalle, väsyneenä, raajarikkona. Hän nostaa sinut heikenneille polvillesi ja antaa sinulle yliluonnollisen voiman juosta loppuun asti.

Hän ei hylkää sinua. Armon tähden pääset maaliin ja siellä Herra seisoo maalinauhan luona ja sanoo: ”Hyvin tehty!”