Onko ”teistinen evoluutio” raamatullista?

 

 

Useimmat lännen kirkot opettavat, että ”Jumala loi evoluution avulla”.

Radio Dei Jumis

Charles Darwin torjui kirkon yrityksen kaapata darvinismi osaksi oppiaan: Sellainen näkemys, että sallimus olisi järjestänyt kaikki eliöiden muunnelmat, tekee luonnonvalinnasta täysin tarpeettoman, ja poistaa uusien lajien syntymekanismista kaiken tieteellisyyden. Jos tulisin vakuuttuneeksi, että tarvitsen tällaisia lisäperusteluja luonnonvalinnan ohjaamalle evoluutiolle, hylkäisin moisen roskana. Pitäisin teoriaa luonnonvalinnasta täysin arvottomana, jos katsottaisiin, että se tarvitsee ihmeenomaista asioihin puuttumista missään polveutumisen vaiheessa. Moderni uusdarvinisti Richard Dawkins tyrmää myös tällaisen ”kahdella tuolilla” istumisen (http://creation.com/dawkins-on-compromising-churchians ja http://creation.com/creation-videos?page=1&fileID=BAbpfn9QgGA&utm_media=email&utm_content=gb ).

Eivätkö kaikki tiedemiehet usko evoluutioon?

Tiedemiesten enemmistö uskoo evoluutioon. Onko enemmistöllä totuus hallussaan? Samaa mieltä olevat tiedemiehet ovat aina olleet tieteen edistämisen kannalta täysin hyödyttömiä. Rohkeat toisinajattelijat vievät tutkimusta eteenpäin. Ateistifilosofi Thomas Nagelin kirjan Mind and Cosmos alaotsikko on: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False, suomeksi: ”Miksi uusdarvinismin materialistinen luontokäsitys on lähes varmasti väärä”. Tiedemiehet ovat nykyään huomanneet, että biologiset eliöt rakentuvat elintoiminnoiltaan kyberneettisesti kuvailtavien säätelytoimintojen ja varaan.

Perimään on ohjelmoitu yksityiskohtaiset ohjeet

DNA sisältää ohjeet kullekin ihmisen 200 eri solutyypille, miten tehtävä tai prosessi suoritetaan tai mitä seuraamalla voidaan ratkaista tietty ongelma. Eri elinten aineenvaihduntaa ja toimintaa säätelevät takaisinkytkentäjärjestelmät ovat usein monikerroksisia. Ihmisen DNA:sta 3% ohjaa kehon rakenteiden ja entsyymien tuotantoa ja ainakin 80% vastaa säätelytoiminnoista. On perusteltua kysyä, miten sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta tuottaisivat sekä rakenteet että säätelyn samanaikaisesti? Uusdarvinismin mekanismi ei pysty edes estämään eliöiden väistämätöntä rappeutumista kohti sukupuuttoa, toteaa John Sanford, kirjassaan Eliömaailma rappeutuu.

Toistuuko Galilein aikainen tilanne?

Ennen Galileo Galileita kirkko uskoi vuosisatojen ajan pakanallisen Ptolemaioksen maapallokeskeiseen aurinkokuntaan. Läntiset kirkot ovat uskoneet 150 vuotta uusdarvinismiin, jonka mukaan todellista on vain fyysinen luonto ja että kaikki ilmiöt ovat tieteellisesti selitettävissä luonnon neljän perusvuorovaikutuksen toiminnan tuloksena. Kirkko ei ole vielä käsittänyt, että uusdarvinismi edustaa pakanallista kertomusta maailmasta, jolla ei ole Luojaa. Uusdarvinismi täyttää kaikki uskonnon tunnusmerkit, eikä sen pääväittämiä voida osoittaa oikeiksi kokeellisen tieteen menetelmillä ( http://creation.com/the-skeptics-and-their-churchian-allies ).

Onko Raamatulla mitään merkitystä lännen kirkoille?

Vuoden 1948 Kristinoppi opetti vielä: Raamattu on kristillisen uskon ja elämän korkein ohje. Opettaako Raamattu, että ihminen luotiin 3,5 miljardia vuotta kestäneen olemassaolon taistelun avulla? Jeesus sanoi, että mies ja nainen luotiin luomakunnan alussa (Matt.19:4). Raamattua tulee selittää Raamatulla eikä vuodesta toiseen muuttuvilla luonnontieteen ”totuuksilla”. Raamatussa Luoja kertoo mitä on tapahtunut ja tulee tapahtumaan ja kenen kautta kaikki on luotu:

Maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä Joh.1:10

Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet? Kol.2:3

Hän oli täynnä armoa ja totuutta? Joh.1:14

Mistä hänen tietonsa olivat peräisin? ”Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman”. Joh.12:49

Hän viittasi jokaiseen luomiskertomuksen 11 lukuun.

Hän viittasi siellä mainittuihin henkilöihin.

Hän sanoi Emmauksen tiellä: Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet! Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Luuk.24:25-27

Jeesus puhui Kaikkitietävän Jumalan sanoja. Hän sanoi olevansa totuus (Joh.14:6). Hänen täynnä armoa oleva persoonallisuutensa ei sovi ajatukseen, että ihminen olisi luotu menetelmällä, jossa vahva syrjäyttää heikon ja kuolema on luomisen työkalu. Raamatun mukaan kuolema on vihollisista viimeinen (1.Kor.15:26) ja kuolema tuli ihmisen kautta (1.Kor.15:21). Teistisessä evoluutiossa ei ole syntiinlankeemusta eikä näin ollen tarvetta Vapahtajalle, joka pelastaa kuolemasta (Joh.11:26). Aadam ja Eeva muuttuvat myyttisiksi ”apinaihmisiksi”. Kysymykseen pahuuden alkuperästä ei pystytä johdonmukaisesti vastaamaan.

Raamattu kertoo sekä miten että milloin maailma luotiin

Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Alussa oli Sana. Mikä kerran on alkanut, loppuu myös varmasti joskus (Ilm.10:6). Juutalaiset ovat aina osanneet ajanlaskun. Maailmassa on energiaa, ainetta ja tietoa. Tieto on aina peräisin älykkäästä lähteestä. Tietoisuutta ei voi mitata tai punnita. Tyhjä muistitikku painaa saman verran kuin täysi. Herra on henki (2.Kor.3:17) ja Hän luo sanallaan.

Miksi maailma luotiin?

Oikean vastauksen tähän kysymykseen tietää vain Jumala itse. Jeesuksen seuraajat on valittu jo ennen maailman perustamista (Ef.1:4).

Mitä teologiset tiedekunnat opettavat?

Ne opettavat, että Genesiksen 11 ensimmäistä lukua ovat pelkkä myytti ja Jeesukseen ei viitata Vanhassa Testamentissa lainkaan. Äskettäin hyväksyttiin jopa väitöskirja, jonka mukaan luomiskertomuksen pitäminen todellisena historiana olisi uusi harhaoppi.  On helppo ymmärtää, miksi ateistit eivät vaadi teologisten tiedekuntien lakkauttamista. Ne ovat tehokkain tapa edistää luopumusta. Monet teologit luottavat ateisti ”auktoriteetteihin” ymmärtämättä tai yrittämättä ymmärtää itse.

Teististä evoluutiota tukevia järjestöjä on paljon. Ne haluavat hurskaasti edistää ”tieteen ja uskon” vuoropuhelua, vaikka kyseessä on ”akateemisen ja raamatullisen” luomiskertomuksen välinen kamppailu. On erittäin mielenkiintoista tutkia näiden toimijoiden taustalla olevia rahoittajia kuten John Templeton Foundationia. Hedelmänä kehittynyt usko ”teistiseen evoluutioon” tekee kristityistä vähitellen yleisuskonnollisia agnostikkoja, joille kirkko muodostuu lopulta lähes yhdentekeväksi kristilliseksi perinneyhdistykseksi. Kirkon oppi muuttuu maailman toiveiden näyteikkunaksi ja sen uusdarvinistisista julistajista tulee tämän teatterin hovinarreja.