Monella tavalla inspiroitu Raamattu

 

Inspiraatio on muodikas sana. Taitelija säveltää inspiraation vallassa. Joku touhuaa flow-tilassa ja unohtaa kaiken muun. Englanninkielen sana enthusiasm, innokkuus, tulee kahdesta kreikankielisestä sanasta, jolla tarkoitetaan Jumalassa olevaa. Eli suuri innostus ja inspiraatio viittaavat kirjaimellisesti hengellisiin ja jumalallisiin asioihin. Mitä ymmärretään sillä, että Raamattu on inspiroitu?

Kun puhutaan Raamatun inspiraatiosta, niin yleensä lähdetään liikkeelle Paavalin sanoista: ”Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä (theopneustos) syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.” (2. Tim. 3:16.) Tässä kohtaa Paavali käyttää erityistä kreikkalaista sanaa theopneustos. Se on sana, joka voidaan tässä yhteydessä ymmärtää kahdella eri tavalla.

Perheniemi neliöb. elokuu MJa

Yleensä tuo käsite theopneustos ymmärretään passiivissa – eli kirjoitukset ovat syntyneet Jumalan inspiraatiossa. Pietari selventää, mitä se tarkoittaa: ”yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.” (2. Piet. 1:21.) Tämä klassinen näkemys Raamatun inspiraatiosta ilmaistaan myös uskontunnustuksessa. ”Uskomme Pyhään Henkeen…, joka on puhunut profeettojen kautta…”

Mutta tuo Paavalin inspiraatiojae voidaan ymmärtää myös toisella tavalla. Kun theopneustos ymmärretään aktiivimuodossa, niin silloin Jumala hengittää sanassaan. Sana inspiroi. Tämä on näkökulma, joka on tavanomaisesti jäänyt vähemmälle huomiolle, mutta kuitenkin se ilmaisee hyvin tärkeän tosiasian. Kirkkoisä, p. Ambrosius ottaa huomioon molemmat tulkintatavat: Hänen mukaansa pyhät kirjoitukset eivät ole theopneustos ainoastaan siten, että ne ovat Jumalan inspiroimia (pass.), vaan myös siten, että ne hengittävät Jumalaa (akt.).

Lukiessamme tuon inspiraatiojakeen (2. Tim. 3:16) tarkasti loppuun saakka, huomaamme Paavalin osoittavan, että pyhät kirjoitukset vaikuttavat kuulijoihin aktiivisesti. Nämä (theopneustos) kirjoitukset johtavat ihmisen ”Jumalan tahdon mukaiseen elämään”. Paavali kirjoittaa Tessalonikan seurakuntalaisille, että Jumalan sana ”vaikuttaa teissä uskovissa” (1. Tess. 2:13). Sana vaikuttaa, tekee eläväksi, synnyttää uuteen elämään, saa aikaan piston sydämessä. Paavalin mukaan sana jopa juoksee. ”Rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi (trexo = juosta) nopeasti ja pääsisi muualla samaan kunniaan kuin teidän keskuudessanne.” (2. Tess. 3:1.) Apostolien teoissa nähdään, kuinka aktiivisesti sana etenee. Sana ”levisi leviämistään”, ja ”sai yhä vankemman jalansijan ja levisi leviämistään”, ja ”osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle.” (Ap. t. 6:7; 12:24; 19:20.)

Raamatun inspiraatio on hyvin ihmeellinen asia. Pyhät kirjoitukset ovat yhtä aikaa täysin ihmisten kirjoittamia kuin myös täysin Jumalan kirjoittamia. Nykyään on riskinä unohtaa tuo Raamatun jumalallinen puoli. Meidän tulee tosiaan ottaa vastaan Raamatun kirjoitukset, sellaisina kuin ne ovat, eli Jumalan sanana. Niissä Jumala hengittää ja vaikuttaa. Sana on Hengen miekka. (Ef. 6:17.)