Mitä Jeesus sanoisi ydinvoimasta?

 

Olen seurannut huolestuneena keskustelua uusien ydinvoimaloiden rakennushankkeista. Kävin jopa 3 000 muun suomalaisen kanssa osoittamassa mieltä eduskuntatalon edessä turvallisempien energiamuotojen puolesta. Miksi sitten vastustan ydinvoimaa? Uskon, että Jeesuskin vastustaisi.

Ihminen on aiemminkin kuvitellut olevansa maailman herra ja isotellut kaatamalla metsiä ja valjastamalla luontoa omien hämärien tarkoitustensa toteuttamiseen. Kirkon piirissä on mietitty, mihin saakka luomiskertomuksessa ihmiselle annettu ”isännän” rooli maapallolla ylettyy. Viljelystä ja varjelusta on menty aika kauas siinä vaiheessa, kun ihminen on alkanut luomaan geeniteknologian avulla uusia aggressiivisia kasvilajeja, jotka levitessään tuhoavat vanhat.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

Ydinvoiman tarkoituksena on tuottaa ihmiskunnalle halpaa energiaa nopeasti ja paljon. On huomattu, ettei Luojan luoma luonto kestä enää kovin pitkään ihmisten suureellisia projekteja ja ahnetta kerskakulutusta. Moni onkin herännyt tähän ristiriitaan ja alkanut tavoitella kohtuullisempaa ja ympäristöystävällisempää elämää. Tällaisia päätöksiä pitäisi tehdä suuremmassakin mittakaavassa: päättäjien olisi tuettava energiansäästöinnovaatioiden ja ekologisten, luonnonmukaisten energiaratkaisujen kehittämistä.

Rahan hallitsemassa maailmassa päättäjät ovat kuitenkin enemmän huolissaan talouskasvusta kuin maapallon kestokyvystä. Kehitellään tapoja, joilla pyritään varmistamaan, että energiaa on käytettävissä aina vain enemmän ja enemmän. Dollarinkuvat silmissä ei enää nähdä, mikä on kohtuullista ja ihmiskunnan edun mukaista. Ydinvoimaan liittyvät hirveät vaarat ja riskit ollaan valmiita hyväksymään siinä toivossa, että halpaa energiaa virtaisi koko ajan lisää. Edes se seikka, ettei tappavan vaaralliselle ydinjätteelle vieläkään tiedetä järkevää sijoituspaikkaa, vaikka jätettä on maailmassa jo nyt 250 000 tonnia, ei avaa ydinvoiman puolustajien silmiä näkemään koko systeemin hulluutta.

Todellisuudessa Jumala on luonut maailman sellaiseksi, jossa ihmiset pystyvät hyvin elämään ilman tällaisia riskialttiita keksintöjä. Luonto toimii hyvin ja energiaa on riittävästi ihmisten käyttöön. Mutta ihminen on keksinyt maailmaan omia kummallisia lainalaisuuksiaan, kuten sen, että talouden on kasvettava koko ajan. Tällöin myös talouden käyttämä energiamäärä kasvaa ja tavaraa ja hyödykkeitä tuotetaan maailmaan moninkertaisesti tarvitsemaamme enemmän. Kohtuullisuuden hyveestä ei ole enää tietoakaan.

Voisin hyvinkin kuvitella Jeesuksen kanssamme osoittamaan mieltä eduskuntatalon eteen ja vaatimaan päättäjiltä turvallista energiaa. Ehkä hän olikin siellä.

Lisää tietoa ydinvoiman riskeistä mm. täällä.