Mitä ajatella vainoista?

 

Kristittyjen vainoista puhuttaessa huomio kiinnittyy lähinnä niihin maihin, joissa kristittyjen kokoontumisia ja evankeliumin välittämistä rajoitetaan valtiovallan toimesta. Sillä tavoin arvioituna noin 200 miljoonaa kristittyä elää eri puolilla maailmaa jatkuvasti jonkinlaisen uhan alaisina. Toisin sanoen kristityt ovat maailman vainotuin ihmisryhmä. Kummastusta herättääkin se, että sen seikan ns. sekulaarit mediat harvoin nostavat esiin ja vielä harvemmin tuntuvat poliittiset vaikuttajat kertovan siitä kannanotoissaan.

Mitä vainolla tarkoitetaan? Kun Paavali toteaa vainon kohteeksi joutuvan ”kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa” (2. Tim. 3:2), joudumme pohtimaan, tarkoittaako hän myös meitä suomalaisia kristittyjä. Siihen suuntaan näyttäisi kyllä viittaavan Ilmestyskirja, jossa sanotaan: “Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle” (Ilm. 12:17).

IK-opisto vuosisop.,vko20-21, neliöb,MJa

Vuorisaarnassa Jeesus varoittaakin opetuslapsiaan siitä, että nämä joutuisivat kokemaan vainoa hänen tähtensä: ”Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa” (Matt. 5:11­).

Jeesus siis määrittelee vainoa olevan sekin, että jostakusta kristitystä puhutaan pahaa hänen vuokseen. Sellaista tapahtuu toki Suomessakin.

Uutta testamenttia tutkiessa voikin vakuuttua siitä, että kristittyjen kokeman vainon syynä on lopultakin Jumalan käskyistä kiinni pitäminen ja Herrasta Jeesuksesta todistaminen. Paholainen ei tietenkään tahdo sitä, että ihmisille kerrottaisiin Jeesuksesta. Sillä siellä, missä Jeesusta julistetaan, pahuuden vallan on väistyttävä. Siitä syystä Jumalan käskyjen pitäminen ja Jeesuksesta todistamisen aiheuttavat tässä pimeässä maailmassa vainoa, sillä pimeä maailma ei lopultakaan kestä valoa.

Hyvä on muistaa, millä tavoin Jeesus rohkaisee jokaista, joka hänen vuokseen on joutunut kokemaan syrjintää ja vakavampaakin vainoa: ”Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä” (Matt. 5:12).

Kuva: Jussi Valkeajoki