Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Minun nimeäni pilkataan kaiken aikaa (Jes.52:5)

 

Suomen rikoslain 17. luvun 10. pykälän mukaan: ”Joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä – – on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.”

Mielenkiintoista on, että lakia on yritetty kumota, mutta ensi yrittämällä kommunistit tahtomattaan estivät sen painamalla eduskunnassa ”väärää” nappia! Tästä pilapiirtäjä Kari teki legendaarisen piirroksen ”Jumalan sormesta”. Jumala sääli vielä Suomen kansaa.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Yleisradio ohjeistaa: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/11/ylen-ohjelmatoiminnan-ja-sisaltojen-eettiset-ohjeet Kohta 5: ”Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Moniarvoisuus on perusarvomme. Sukupuolta, ikää, alkuperää, kieltä, uskontoa, vakaumusta, terveydentilaa, vammaisuutta ja muuta henkilön ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.”

MTV:

”ei tarkasta käyttäjien lähettämää aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Käyttäjän tulee varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja välittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia, troijalaisia tai muita uhkia tietoturvalle”. https://www.mtv.fi/yritys/kayttoehdot

Laista ja ohjeista piittaamaton Jumalan pilkkaaminen

on vakiintunut median normaaliksi käytännöksi. Ei mitään uutta auringon alla. Jo psalminkirjoittaja totesi: ”Houkat herjaavat sinua kaiken päivää” (Ps.74:22). Laittomuuden lisääntyminen on ennakoitu Raamatussa (2.Tess.2:3).

He herjaavat sitä, mitä eivät tunne

Mutta nuo ihmiset ovat kuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja tapettaviksi syntyneet eläimet. He herjaavat sitä, mitä eivät tunne, mutta tuhoutuvat omaan turmelukseensa”, kirjoittaa Pietari (2.Piet.2:12). Tässä on asian ydin. Pilkkaajat eivät valitettavasti ole tutustuneet Jeesuksen ja ovat siksi tuhon tiellä. Toimittajien raamattutietämys vastaa tasoa, minkä rippikoulunsa käynyt muistaa, kun opetuksesta on kulunut vuosikymmeniä.

Ennen Jumalan pilkkaamista kannattaisi tutustua Häneen

Pietari kehottaa 1. kirjeensä 2. luvussa: ”Pankaa siis pois kaikki pahuus, kaikki vilppi ja teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset janotkaa sanan väärentämätöntä maitoa, jotta te sen avulla kasvaisitte pelastukseen, jos kerran ”olette maistaneet, että Herra on hyvä.” Kannattaa tutustua Jeesukseen ja herjata vasta, jos pettyy Häneen.

Elämme täysin pakanallisessa Suomessa,

missä kirkon jäsenet hädin tuskin tietävät, mitä Jeesus opetti. Muslimit tuntevat Ramadanin, kristityt eivät tiedä miksi helatorstaita vietetään. Tämä johtuu liberaaliteologisen opetuksen aikaansaamasta Raamatun mitätöimisestä. Liberaalien mukaan Jeesuksen sanat Raamatussa eivät ole ”aitoja”. Tämän seurauksena ihmisten Raamatut keräävät pölyä kirjahyllyissä. Suosittelen pölyn pyyhkimistä Jumalan ilmoituksen päältä. Kannattaa kuitenkin ehdottomasti välttää kaikenlaisia ”raamatunlukuoppaita”, jotka vievät lukijansa opuksen kirjoittajan filosofian viitoittamille harhapoluille. Raamattu on Pyhän Hengen ohjauksessa kirjoitettu. Kaikki ihmiset ymmärtävät kyllä, mitä siinä lukee, ylipappeja ja kirjanoppineita lukuun ottamatta.

Jumalaa pilkkaavan maallistuneen toimittajakunnan raamattutietämys on kuin tyhjä tuhkakuppi

Maallistuneen median toimittajat eivät saa suustaan ulos mitään Raamattuun viittaavaa. Kun he tulkkaavat vanhoissa kristillisissä kulttuureissa elävien ihmisten puheita, he välttävät sanoja Jumala, rukous tai siunaus, uskomattoman verbaaliakrobatian keinoin. Kun suosittu suomalainen toimittaja paiskaa televisio-ohjelmassa Raamatun studion lattialle, tämä ilmaisumuoto kertoo älykkyydestä ja sivistystasosta, joka on jäänyt uhmaikäisen esikoululaisen tasolle. Kirkonmiehet tapansa mukaan sulkevat häveliäästi suunsa. Sanovat puolustuksekseen korkeintaan, etteivät itse katso kyseistä ohjelmaa. Tällainen lammasmainen väistöliike edustaa huvittavaa tekopyhyyttä.

Onko koko asialla mitään väliä?

Jumalanpilkka vaikuttaa kansakunnan kohtaloon. Jos papisto on välinpitämätön, Jumala ei ole. Toisessa Aikakirjassa (36:15) todetaan: ”Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti jo varhain ja aina uudestaan heille varoituksia sanansaattajainsa kautta, sillä hän sääli kansaansa ja asumustaan. Mutta he ivasivat Jumalan sanansaattajia, halveksivat hänen sanaansa ja pilkkasivat hänen profeettojaan, kunnes Herran viha hänen kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei parannuskeinoa enää ollut. Herra toi Juudan asukkaiden kimppuun kaldealaisten kuninkaan.”

Pilkkaajan persoonallisuus

Sananlaskujen kirjassa (1:22) maalataan pilkkaajan henkilökuva: ”Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta? Kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa?” Saarnaajan kirjassa (7:25) todetaan, että: ”jumalattomuus on tyhmyyttä ja tyhmyys mielettömyyttä”.

Pilkka osuu omaan nilkkaan

Sananlaskujen teksti jatkuu jakeessa 26, josta selviää Jumalan vastaus Hänen pilkkaajilleen: ”Niinpä minäkin nauran teidän hädällenne ja pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte”. Jesajan kirjassa (3:9) todetaan: ”Syntinsä ne tuovat julki kuin sodomalaiset, eivätkä niitä salaa. Voi niitä! Itselleen ne pahaa tekevät”.

MTV on johtava Jumalan pilkkaaja

Tämä ei yllätä, sillä kanava elää mainoksilla ja kaikki näyttää olevan kaupan. Pilkkaaminen tapahtuu niin sanotuissa viihdeohjelmissa. Kun uskovat ovat valitettaneet niistä, poliisi on luokitellut ne ohjelmiksi, joissa ”ei voi rikkoa” Suomen rikoslakia, vaikka ohjelma olisi minkälainen tahansa. Tämä tuskin on ollut lain laatijan tarkoitus! Lapsille ja nuorille pakkosyötetään tätä epä-älyllista roskaruokaa, ja heidät totutetaan jumalanpilkkaan pienestä pitäen. Samanaikaisesti viranomaiset kyllä saattavat kieltää jopa kristillisten päiväkotien ja esikoulujen ruokarukoukset! Eräät tutkijat ovat arvioineet, että konservatiiviset arvot katoavat Suomesta 3-4 vuoden kuluessa.

Helsingin Sanomilla on kirjoitetun pilkan paalupaikka

Lehti on uskollisesti ja johdonmukaisesti ilahduttanut lukijoitaan kristinuskoa vähättelevillä kirjoituksillaan erityisesti pääsiäisen ja joulun aikaan.

YLE pilkkaa verovaroin

Hallintoneuvosto puuttuu vain poliittiseen pilkkaan, jos se uhkaa kaataa maan hallituksen.

Joidenkin teologien mielestä suurta Jumalaa ei voi pilkata,

ja siksi pilkkaamiseen puttuminen ei ole tärkeää. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Näyttää siltä, että joidenkin piirien ilmeinen tarkoitus on arkipäiväistää tällaiset loukkaukset. He pyrkivät mitätöimään kristillisen kulttuuriperintömme, jonka arvoja menneet sukupolvet ovat jopa hengellään puolustaneet!

Harvat katsovat tv-ohjelmaa siksi, että saisivat katsoa Jumalan pilkkaa

Moni jättäisi ohjelman katsomatta, jos tietäisi sen sisältävän pilkkaa. Pilkkaosuudet on usein tungettu ohjelman sekaan ja ne tulevat yllättäen tajuntaan, ja näin esimerkiksi lapset ja nuoret tulevat niiden vaikutuspiiriin.

Jos suvivirren laulaminen maassamme kielletään, miksi tämä sallitaan?

En suosittele aivojen saastuttamista oheisella siivottomalla sketsillä, mutta asiasta huolta kantaville se kertoo toimittajien sivistyksen tasosta ja satavuotiaan Suomen kulttuurin alennustilasta: https://www.youtube.com/watch?v=xSRXLM_jXVY

Missä on sylttyehdas?

Pilkan alkulähteitä ovat teologiset tiedekunnat, joiden kokoonpanolinjoilta lipuu liberaaliteologian opettajia, jotka viis veisaavat Jumalan Sanasta. Nämä ylipapit ja kirjanoppineet eivät ole lakanneet vainoamasta Vapahtajaa. He ovat tuhonneet Raamatun arvovallan tavallisen kansan silmissä. Tämä rohkaisee pilkkaajia. ”Kun pahan teon tuomio viipyy, ihmiset saavat rohkeutta pahantekoon” (Saarn.8:11). Liberaaliteologian uranuurtaja David Friedrich Strauss (1808-1874) kielsi Jeesuksen jumaluuden ja tuhosi messiaanisen juutalaisen, Karl Marxin uskon. Seuraukset olivat katastrofaaliset.

Teologisten tiedekuntien historiallis-kriittisen tutkimuksen

perusolettamus on, että Jumalalla ei voi olla keskeistä asemaa todellisuudessa. Nämä Kristuksen jumaluuden kieltäjät seisovat tukevasti Antikristuksen armeijassa (2.Joh.1:7). Kun Suomen ylin pappi ”kiittää Jumalaa samaa sukupuolta olevista pareista”, on perusteltua kysyä, onko kyseessä Jumalan pilkkaaminen?

Raamatusta on tullut filosofien temmellyskenttä, kiitos teologisten tiedekuntien!

Filosofien henkilökohtaiset fundeeraukset vaihtuvat jopa vuosittain ja niiden hedelmät ovat usein hengenvaarallisia. Dialektisen materialismin jälkeensä jättämä ruumiskasa on valtava verrattuna ristiretkiin, jotka torjuivat islamin sotaisaa maailmanvalloitusta. Ilman ristiretkiä Euroopan uskonnoksi olisi tullut islam. Nyt tämä toteutuu ilman sapelia avioliittokäsityksen ja kristinuskon romahduksen vauhdittamana.

Kaiken alkuperää ja tarkoitusta koskeviin suuriin kysymyksiin vastaa vain muuttumaton Jumalan ilmoitus:

”Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eivätkä Kristukseen” (Kol.2:8). Marx sai perustelunsa Darwinilta: ”Niin kuin Darwin keksi orgaanisen luonnon kehityslain, niin myös Marx keksi ihmiskunnan historian kehityslain”, totesi Friedrich Engels hänen hautajaisissaan! Nyt on tullut aika pitää muistopuhe Darwinille. Hänen aivoituksistaan johdetun uusdarvinismin mukaan olisimme kehittyneet yli 200 miljoonaa vuotta sitten eläneestä päästäisen tapaisesta hyönteissyöjästä (HS tiede 29.4.2017). Soluissa olevan bio-ohjelman tutkimus on kuitenkin viime vuosina osoittanut, että uusdarvinismi on pelkkää filosofiaa ja täysin epätieteelliseksi osoittautunut teoria, joka on kykenemätön selittämään solun sisäisen maailman alkuperää, päästäisen sukulaisuudesta puhumattakaan: http://www.tv7.fi/vod/player/52799/ Luonnontieteen tuoreista tutkimustuloksista teologit valitettavasti tietävät yhtä paljon kuin keskiverto kirkollisveron maksaja kristinuskosta!

Paratiisin käärme oli ensimmäinen filosofi

Filosofia tarkoittaa viisauden rakastamista. Tässä tapauksessa kyseessä oli riivaajien viisaus (Jaak.3:15). ”Onko Jumala todella sanonut?”, uteli tämä kavala filosofi (1.Moos.3:1). Jumalan Sanan epäily toi kuoleman. Liberaaliteologit jatkavat käärmeen viitoittamalla tiellä ja rakastavat viisastelua Raamatusta, joka kuitenkin kylmästi kuittaa heidän filosofointinsa: ”Katso, he ovat hylänneet Herran sanan – mitä viisautta heillä voisi olla?” (Jer.8:9). Kirjanoppineiden valhekynä on kirjoittanut valhetta, joka on villinnyt kansan pilkkaamaan. Raamatussa todetaan: ”Kunpa olisitkin kylmä tai palava! Mutta koska olet penseä, et kylmä etkä palava, minä oksennan sinut suustani” (Ilm.3:15-16). Suosittelen kylmille pilkkaajille tutustumista Jeesukseen. Heillä on Raamatun mukaan toivoa, toisin kuin liberaaliteologeilla, jotka saavat Vapahtajan voimaan pahoin.