Ihmisiä ja ilmiöitä: Miltä helvetti näyttää? – 700 vuotta sitten kirjoitettu kuvaus vaikuttaa yhä kristittyjen näkemyksiin Elämäntaito: Säännöllinen päivärytmi ja rutiinit tuovat vakautta ADHD-perheen arkeen

Media luo myönteistä kuvaa kristityistä Turkissa

 

Osallistuin äskettäin kristillisten mediajärjestöjen tutkimuskokoukseen Kyproksella. Tapaamisen mielenkiintoisimpia esityksiä oli Screen Changersin Judy Houstonin johtama tutkimus turkkilaisten käsityksistä kristittyä vähemmistöä kohtaan. Tutkimus oli tehty puhelinhaastatteluna 1500 ihmiselle. Siinä kysyttiin, mikä vähemmistöryhmä sinulle tulee ensin mieleen ja kuinka paljon tiedät heistä. Tutkimus myös tiedusteli haastateltavan näkemystä siitä, onko tiettyjen kansallisuuksien piirissä kristittyjä.
Tutkimuksen tulos oli, että useimmat turkkilaiset ajattelevat kristittyjen kuuluvan kansaan, vaikkakin kristillistä identiteettiä pidetään yleensä turkkilaiselle vieraana.
Yli puolet haastatelluista ilmaisi, että voisi ajatella olevansa kristityn ystävä. Neljällä kymmenestä oli ainakin yksi tuttava, joka ei ole muslimi.
Mielenkiintoisinta mielestäni oli tulos, että kolmasosalle haastatelluista internet on yleisin tietolähde kristinuskosta. Seuraavaksi yleisin on televisio tai radio. Joka viides muisti katsoneensa kristillistä ohjelmaa televisiokanavalta.
Eli vaikka turkkilaiset ajattelevat voivansa olla kristityn kanssa tekemisissä, tietoa kristillisyydestä ajatellaan parhaiten saatavan internetistä ja mediasta. Kristillisille mediajärjestöille ja kristillisen sisällön tuottajille tämä on rohkaiseva tulos. Ensinnäkin, media voi olla luomassa kristillisyydestä myönteistä kuvaa. Toiseksi, tuo myönteinen kuva auttaa muslimien ja kristittyjen vähemmistöjen vuorovaikutusta.
Vastaava myönteinen suunta median auttavan muuttavan kansanryhmien käsityksiä toinen toisistaan on havaittu Filippiineillä. Alueella, jossa oli vuosikausia koettu kristittyjen ja muslimien välillä vastakkainasettelua ja konflikteja, ryhdyttiin paikallisradiossa tuomaan kummankin osapuolen näkemyksiä ja tilannetta esille. Seurauksena oli konfliktin osapuolten tutustuminen toisiinsa ja luottamus, rakkaus toista kohtaan.

 
Sansa artikkeliban 2.9.alkaen,MJa

Aiheet