Maailma kylässä

 

Vuonna 2050 kylän väkiluvuksi ennustetaan 138. Silloin kylässä asuu 79 aasialaista, 30 afrikkalaista, 11 eurooppalaista, samoin 11 latinalaisamerikkalaista ja seitsemän pohjoisamerikkalaista.

Kuva kylästä on tehokas. Se kertoo, miten maailman väestö muodostuu ja lisääntyy. Se havainnollistaa myös, että aasialaisten ja afrikkalaisten määrä kasvaa kaikkein eniten. Siinä, missä aasialaisten osuus kyläläisistämme nousee seuraavassa 40 vuodessa noin kolmanneksella, afrikkalaisten lukumäärä kaksinkertaistuu. Jo nyt kuusi ihmistä kymmenestä on aasialaisia. Neljän vuosikymmenen kuluttua heidän osuutensa väestöstä on suurin piirtein sama.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Kuva kylästä ei paljasta sitä, että yli puolet maailman väestöstä asuu nykyisin kaupungeissa. Yhdistyneiden Kansakuntien YK:n arvion mukaan kaupungeissa asuvien osuus kasvaa 60 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Ennusteiden mukaan tuolloin 17 maailman 25 yli kymmenen miljoonan asukkaan megakaupungista sijaitsee Aasiassa ja Afrikassa.

On myös ennustettu, että vuoteen 2030 mennessä kaupunkien yhteenlaskettu väkiluku on viisi miljardia ihmistä. Se on saman verran kuin koko maailmassa oli asukkaita vuonna 1953.

Kun edellä kuvattujen näkymien lisäksi otetaan huomioon, että 83 prosenttia maailman ei-kristityistä asuu Aasiassa, on selvää että myös kristillistä lähetystyötä on yhä vahvemmin suunnattava Aasiaan ja kaupunkeihin. Maailman 55 maasta, joiden väestöstä alle kymmenen prosenttia on kristittyjä, 44 sijaitsee Aasiassa.

Suurkaupunkien ihmisten tavoittamisen evankeliumilla tekevät mahdolliseksi parantuneet liikenneyhteydet ja monipuolinen median käyttö. Radio, televisio, internet ja sosiaalinen media kutsuvat ihmisiä seurakuntayhteyteen ja Jeesuksen seuraajiksi.

Haastavaksi suurkaupungeissa tapahtuvan työn tekee se, että median ohella taloudelliset ja koulutusmahdollisuudet vetävät kaupunkeihin entistä enemmän ihmisiä erilaisista etnisistä ja kieliryhmistä. Ne muodostavat monikulttuurisia yhteisöjä rikkauksineen ja jännitteineen, kuin aikoinaan Antiokiassa. Toisaalta suurkaupunkeihin muodostuu myös etnisiä ”kyliä”.

Alussa kuvaamani kylän etnisten, kulttuuristen ja uskonnollisten voimasuhteiden muuttuminen toisaalta globaalilla, maailmanlaajalla tasolla ja toisaalta lokaalilla, paikallisella tasolla, on synnyttänyt englannin kieleen uuden sanan glocal. Maailmanlaaja ja paikallinen ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa.

Tämän seurauksena myös lähetystyön toimintaympäristö muuttuu yhtenään. Siksi myös työn tavat muuttuvat. Sisältö, sanoma ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta, koko maailman Vapahtajasta, pysyy samana. Maan päällä eläessään hän itse kulki kylissä ja kaupungeissa, ja lähetti niihin opetuslapsensakin julistamaan taivasten valtakuntaa. Nyt on meidän vuoromme mennä sinne missä ihmiset ovat, käyttäen niitä välineitä, jotka ovat osa ihmisten arkea.

 
Sansa artikkeliban.1.5.- MJa