Maahanmuuttovirasto ja oikeuslaitos eivät tunnista uskonnolliseen vainoon liittyvää uhkaa

 

Uskonnonvapauslakimme säädettiin sata vuotta sitten. Vaikka meillä on asiat Suomessa hyvin, meidän tulee edelleen pyrkiä parempaan.

Seurakunnissa on antauduttu sille todellisuudelle, että kristityksi kääntynyttä ei aina voida turvallisuussyistä kirjata julkisesti kirkon jäseneksi. Maahanmuuttovirasto ja oikeuslaitos eivät osaa aina tunnistaa uskonnolliseen vainoon liittyvää uhkaa ja vainoa.

Pipliaseura Neliöb. 8.-14.4.

Media ei reagoi maailmanlaajaan kristittyihin kohdistuvaan vainoon. Uskonnonvapaus ei toteudu, jos sen loukkauksia ei tunnisteta.

Olemme kohdanneet tilanteita, joissa Maahanmuuttoviraston päätöksissä tullaan halventaneeksi henkilön kristillistä vakaumusta. Samoin on kristittyjä, jotka kyseenalaistavat kristityiksi kääntyneiden vakaumuksen.

Kirkolla on suuri tehtävä asenneilmapiirin muuttamisessa. Kirkossa puhutaan paljon hädänalaisten auttamisesta. Nyt olisi syytä aloittaa seurakuntien omista jäsenistä, joiden oikeus uskonnonvapauteen ei toteudu.

PETRA31 kannattaa lämpimästi kirkolliskokoukselle juuri tehtyä aloitetta, joka edistää uskonnonvapautta maahanmuuttajien parissa. Aloitte on tiivistetty näin:

 

Kirkolliskokous pyytää kirkkohallitusta

  1. selvittämään miten uskonnonvapaus toteutuu oman kirkkomme seurakuntien sekä kirkon piirissä maahanmuuttajatyötä tekevien järjestöjen toimintaan osallistuvien kohdalla niin, ettei selvitystyö aiheuta vaaraa maahanmuuttajatyötä tekeville ja näiden jäsenille.
  2. vahvistamaan viranomaisyhteistyötä uskontorauhan edistämiseksi perustuslain, uskonnonvapauslain ja yhdenvertaisuuslain pohjalta.
  3. etsimään keinoja puolustaa ja tukea kaikkien oikeutta kääntyä tai olla kääntymättä uskontoon.
  4. vahvistamaan uskontodialogin avulla uskonnonvapauden käytännön toteutumista kaikkien uskontojen ja katsomusten kannattajien keskuudessa.

 

PETRA31:n hallitus:

Taneli Skyttä

Kaisa Huhtala

Tero Vaarna

Kari Tassia

Juan Castillo

Ari Kuittinen

Timo Keskitalo

PETRA31-osuuskunta on järjestö, joka auttaa maassa olevia kristittyjä turvapaikanhakijoita hallinnollisissa prosesseissa, erityisesti oman kristillisen vakaumuksen todistamisessa sekä siihen liittyvien epäkohtien esiin tuomisessa viranomaisille.