Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Lähetyksen suunta löytyy yhdessä

 

Laatuaan ensimmäisessä näin laajassa neuvottelussa Aasian, Afrikan, Euroopan ja Latinalaisen Amerikan kirkkojen edustajat totesivat, että globalisoituneessa ja epäoikeudenmukaisessa maailmassa kirkot tarvitsevat toisiaan voidakseen yhdessä osallistua Jumalan niille antamaan lähetystehtävään. Neuvottelun yleisteemana oli Tulkoon sinun valtakuntasi.

Keskinäistä kumppanuutta tähän asti ja tulevaisuudessa käsiteltiin neljän päivän ajan. Kysyttiin, olemmeko valmiita kuuntelemaan, kohtaamaan aidosti ja jakamaan omastamme toisten hyväksi. Neuvottelussa syntyi monenlaisia prosesseja ja monen suuntaisia yhteyksiä. Yksi hedelmä oli joidenkin etelän kirkkojen kahdenvälisten suhteiden vahvistuminen. Esille tulivat myös kahdensuuntaisen työntekijävaihdon merkitys ja mediatyön mahdollisuudet.

Dei, retroäijät, neliöb. 18.-24.6.

Etelän kirkoista monet toimivat hyvin vaikeissa olosuhteissa. Niiden puheenvuoroissa kuului voimakkaasti kokonaisvaltainen työ, ihmisen sekä hengellisiin että aineellisiin tarpeisiin vastaaminen. Kirkon lähetystehtävä tarkoittaa todistuksen, palvelun ja vaikuttamisen lisäksi ennen kaikkea kristillisen toivon näköalan ylläpitämistä maailmassa.

Yhteys kirkkojen välillä on aidosti hengellistä. Kumppanuuskirkoissa rukoillaan Suomen luterilaisen ja muiden pohjoisen kirkkojen puolesta. Ne toivovat läheisempää yhteyttä Suomen kirkon kanssa, ei vain kirkon lähetysjärjestöjen kautta. Ne toivovat myös kirkon lähetysstrategian linjausten toteutumista nopeasti ja työn suunnittelemista yhdessä.

Jotkut etelän kirkot kasvavat, koska jokaisen kristityn ajatellaan olevan lähetystyöntekijä. Neuvottelussa syntyneen monipuolisen aineiston toivotaan rikastuttavan myös Suomen seurakuntien lähetystyötä ja vahvistavan kaikkien osapuolien yhteyttä.

Neuvottelu muistutti Jumalan valtakunnan tulemisesta Jeesuksessa Kristuksessa. Sanoma hänen kärsimyksestään, ristinkuolemastaan ja ylösnousemuksestaan koko maailman syntien puolesta on kirkkojen elämän ja työn keskiössä.

 

 
Sansa artikkeliban.1.5.- MJa