Koronarokotekriittinen lähdekritiikki horjuu

 

Joukko Pelastetaan Lapset (sittemmin Pelastetaan Suomen Lapset) -kampanjan lääkäreitä lähetti heinäkuussa 2021 FIMEA:lle ja THL:lle 14 sivuisen kirjelmän, jossa he pyysivät vastauksia koronarokotteiden turvallisuuteen liittyen.

Olen kuullut, että vastaus kirjelmään olisi tulossa syyskuun aikana. Vastausta odotellessa tutustuin asiasta kiinnostuneena uteliaana maallikkona monisivuiseen tekstiin, siinä nostettuihin kriitisiin kysymyksiin ja annettuihin lähdeviitteisiin.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Vastaan tuli mielestäni kummallisuuksia, jotka vähintäänkin saivat raapimaan päätä ja miettimään, kuka mahtaa viime kädessä olla kirjelmän laatija ja ovatko allekirjoittaneet lääkärit vain laittaneet nimensä alle tarkistamatta lainkaan minkälaiseen dokumenttiin ovat nimensä laittaneet.

On viisasta odottaa FIMEA:n ja THL:n yksityiskohtaisempaa asiantuntijavastausta. Mutta rohkenen poimia yhden esimerkin, johon rahkeeni ja uskottavuuteni riittävät asioista perillä olevana uteliaana maallikkona.

KOHDASSA 3. (s. 9) kirjelmässä kritisoidaan PCR-menetelmän luotettavuutta koronatartuntojen toteamisessa. Tätä menetelmää pidetään tutkimusten mukaan yleisesti diagnostisten menetelmien ”kultaisena standradina” ja erittäin luotettavana. Kirjelmän allekirjoittajat ovat kuitenkin eri mieltä ja kyselevät yksityiskohtaisempia perusteluita testausmenetelmän luotettavuuden perään.

He avaavat keskustelun PCR-testien käytöstä kohdassa 3 seuraavalla kriittisellä lausahduksella:

”Nobel-palkinnon v 1993 PCR-menetelmän kehittämisestä saanut biokemisti Kary Mullis on todennut, että PCR-testiä ei ole tarkoitettu akuutin SARS-CoV-2-virusinfektion toteamiseen.”  

Kary Mullis kehitti PCR-testauksen ja sai siitä Nobel palkinnon. Tämä on totta. Jos siis menetelmän arvostettu palkittu kehittäjä itse näin kritisoi testin käyttämistä SARS-CoV-2 diagnosointiin, se olisi tietysti huomionarvoinen kritiikki.

Asiassa on vain yksi pieni ongelma: PCR-menetelmän Nobel palkittu kehittäjä KARY MULLIS KUOLI KUUKAUSIA ENNEN KUIN MAAILMA OLI KUULLUT ENSIMMÄISESTÄKÄÄN SARS-COV-2 VIRUSTARTUNNASTA!

Mullis kuoli 7. elokuuta 2019. Koronavirus eristettiin ensimmäisen kerran 26.12.2019 kiinalaismieheltä ja viruksen sekvensoitu perimä julkaistiin ensimmäisen kerran 12.1.2020 GenBank -tietokannassa. Vasta helmikuussa 2020 WHO antoi viruksen aiheuttamalle taudille nimeksi COVID-19 ja Kansainvälinen virusluokiuskomitea ICTV nimesi viruksen  SARS-CoV-2:ksi. Niinpä

MULLIS EI OLE VOINUT TODETA MITÄÄN PCR-menetelmän soveltuvuudesta SARS-Cov-2 virusinfektion diagnostiikassa, josta viruksesta ja viruksen nimestä hän tai muu maailma ei ole edes ollut tietoinen kuin vasta kuukausia hänen kuolemansa jälkeen.

Lähdeviitteenä Mullisin väitetylle ”toteamukselle” kirjelmässä on suluissa annettu linkki  State of the Nation -verkkosivuston 7.10.2020 päivättyyn populaariin artikkeliin. Tämä on hiukan yllättävää näinkin merkittävässä asiassa, jossa olisi voinut odottaa löytävänsä lähteen suoraan testin kehittäjän omiin sanoihin. Mutta lähdeviitteenä annetussa artikkelissa Mullis ei totea, lausu tai sano sanaakaan PCR-testien soveltuvuudesta SARS-CoV-2-virusinfektion diagnosoimiseksi. Eikä luonnollisesti voinutkaan, koska, kuten edellä totesin, hän kuoli kuukausia ennen SARS-CoV-2 viruksen löytymistä. Itse asiassa hän ei sano sanaakaan kyseisellä sivulla PCR testeistä edes yleensä.

Artikkelissa Mullisin suuhun laitettua sitaattia ja väitettä, jonka mukaan PCR testejä ei milloinkaan tulisi käyttää ”infektiosairauksien diagnostiikassa”, ei tiettävästi löydy mistään Mullisilta itseltään. Sen sijaan kyseessä on huijaus, feikki-sitaatti, jota koronankieltäjät ja rokotekriitikot ovat ahkerasti levittäneet.

Samaisen artikkelin yhteyteen liitetyssä vanhassa YouTube pätkässä edesmennyt Mullis kyllä nähdään ja kuullaan lyhyesti puhumassa ihan eri asiasta, nimittäin, miksi hän aikanaan päätyi uskomaan, että AIDS -sairaus ei johdu HIV viruksesta. Mutta ei sanaakaan PCR testauksista. Muiltakin osin videopätkä, sen sijaan että ottaisi kantaa mitenkään PCR-testeihin, pyrkii toisten haastateltavien suulla lähinnä herättämään epäluuloa siitä, että koko HIV-AIDS yhteys ja siihen liitetyt kuolematkin ovat lähinnä suurta huijausta.

Se, mitä muut mainitun artikkelin mukaan ovat PCR-testeistä tai Mullisista sanoneet, ei ole olennaista, koska lähdeviittauksen tarkoituksena oli todistella mitä Mullis, testin Nobel palkittu kehittäjä, itse on kehittämästään testistä sanonut. Eikä hän ole sanonut mitä lääkärien kirjelmässä Mullisin väitetään sanoneen.

Tämä on yksi esimerkki Pelastetaan Suomen lapset -kampanjan lääkärien allekirjoittamassa kirjelmässä vastaan tulleista merkillisyyksistä.

Jos kirjelmän laatijoiden lähdekritiikki ja käsittelytapa horjuu näin dramaattisella tavalla, lukija ei voi olla miettimättä sitä, mahtaako asiantuntemus ja kriittinen ote tekstin ensisilmäyksellä asiantuntevan oloisesta vaikutelmasta huolimatta lähemmin tarkasteltuna horjua yhtä lailla muissakin kohdissa.

Maallikkona tyydyn kuitenkin siihen, että kollegiaalinen vuoropuhelu käytäköön julkisuudessa alan ihmisten kesken. Muiden kohtien yksilöllinen käsittely ja niihin vastaaminen jääköön siksi kirjelmän vastaanottajien ja alan asiantuntijoiden huoleksi FIMEA:ssa ja THL:ssä.


[Päivitys 13.9.2021 – Pelastakaa Suomen lapset -ryhmän vastine Pasi Turusen blogiin]
[Päivitys 14.9.2021 – Pasi Turusen vastaus 13.9. vastineeseen blogistin omalla FB seinällä]