Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kirjablogi: Millainen kirkon tulisi olla

 

John Bunyan, Jumalan talo,  BoD – Books on Demand, Helsinki

John Bunyanin kirja Kristityn vaellus kuulunee kaikkien aikojen luetuimpien kirjojen joukkoon. Englanninkielisenä vuonna 1728 kokonaisuudessaan ilmestynyttä kirjaa on käännetty lähes kaikille mahdollisille kielille, ja siitä on otettu jatkuvasti uusintapainoksia.

SEKL neliöb. 13.-16.6.

Bunyanin runomuotoinen teos Jumalan talo on huomattavasti tuntemattomampi. Nyt se on vihdoin julkaistu Sirkka Perälän suomentamana ensimmäisen kerran myös suomeksi.

Kristillisen saarnaajan ja kirjailijan (s.1628 – k.1689) esittämä näkemys kirkosta työntekijöineen ja vastuujakoineen on mielenkiintoista ja ajatuksia virittelevää luettavaa tämän ajan kirkossa eläville ja toimiville. Tekstejä ei voi sivuuttaa olankohautuksella, sillä Bunyan ilmoittaa rakennusohjeittensa perustuvan Raamatun sanaan. Runojen yhteydessä olevien viitenumeroiden avulla jokainen voi kirjan lopusta tarkistaa, mihin raamatunkohtaan kulloinkin tukeudutaan. Viitteitä on kirjan lopussa peräti kymmenen sivun verran.

Lähtökohtana Bunyanilla on: ”Jumala talon rakentaa, valitsemistaan kokoaa. Rakennusohjeet ilmoittaa Raamattu Pyhä sanassaan.”

Selkeät ohjeet löytyvät myös kirkon johtamisesta: ”Talon ylimmät johtajat kaikesta huolen pitävät, rakkaudella he hallitsee palvellen, rauha vallitsee, ei äkkiväärä komento, vaan hyvä, vakaa hallinto. Toimissaan ei he hutiloi, pomota, päälle päsmäröi.”

Kirjan runoissa on kristittyjen yhteyttä sekä ykseyttä painottava linja: ”Oma ajatus, näkemys olkoon ain perusoikeus, avarat seinät, korkealla kirkossa katto koholla, tilaa tehtävä niillekin, jotka toisin ajatuksin, monenlaisin mielipitein uskovat, hartain sydämin. Kunhan he eivät yllytä tekemään vasten pyhyyttä, tunnossa rauhaa rikkomaan, eivätkä vänkää omiaan, muille tyrkytä aatostaan. Tilaa teemme, saa siunaus kasvaa, usko ja rakkaus.”

Kirjan rakenne on selkeä.  Ensin kerrotaan, kuka talon rakentaa. Sitten ihaillaan sen kauneutta ja käydään omina lukuina läpi varustus ja viihtyisyys, kestävyys ja puolustus sekä talon ihana ympäristö.

Kirjan kuudes luku ”Miten taloon pääse asumaan” toivottaa kauniilla tavalla tervetulleiksi kaikki syntiset, sairaat, velkaantuneet, oikeuteen haastetut ja katuvat pahaa tehneet.

Seuraavissa luvuissa käydään yksityiskohtaisesti läpi talon ylin johto sekä alempi johto. Kaikkein ylimmän johdon muodostavat Jeesus ja Pyhä Henki. Alemman johdon nimikelista tehtävineen on pitkä ja hyvin mielenkiintoinen. Samoin talolle esitetty hallintomalli käytösohjeineen.

Tämän jälkeen kirjassa onkin enää jäljellä luvut ”Talon korjaus ja kunnossapito”, ”Kristuksen kirkkolaki” ja ”Julkisyntisten kohtelu” sekä kirkosta ulos heitetyille kohdistettu kehotus ”Palaa takaisin”.

Maassamme on runsaasti rukous- ja raamattupiirejä, jotka käyvät kokoontumisissaan läpi hengellistä kirjallisuutta.

Rohkenen suositella John Bunyanin kirjaa ”Jumalan talo” oheislukemistoksi erityisesti kaikille seurakuntien ja hiippakuntien hallintoelimille, kirkolliskokoukselle sekä kirkkojen monenlaisille komiteoille ja valiokunnille.

Myös meidän kirkolliseen hallintohimmeliin kuulumattomien kannattaa lukea kirjaa. Sen ääressä me voimme miettiä, missä määrin me toteutamme John Bunyanin esille nostamia asioita omassa elämässämme ja ihmissuhteissamme.