Kristityt epäluottamuksen kylväjinä

 

En ole kovinkaan huolissani uudesta maailmanjärjestyksestä (sellaista todella jo tarvittaisiin!) enkä myöskään jatkuvasti sikiävistä salaliittoteorioista. Ne näyttävät kuuluvan tähän totuuden jälkeiseen aikaan. Sen sijaan olen huolissani monien kristittyjen ja myös joidenkin kristillisten mediatoimijoiden tavasta kylvää ympärilleen jatkuvasti yhteiskunnallista epäluottamusta. Sellainen ei palvele heitä itseään, ei myöskään yhteistä hyvää.

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että luottamus on demokraattisen yhteiskunnan keskeinen voimavara. Sillä on tärkeä merkitys esimerkiksi sosiaalisessa, poliittisessa ja taloudellisessa elämässä. Luottamus tuottaa monenlaista hyvää. Se edistää sosiaalista integraatiota, tehostaa yhteistyötä ja lisää yhteiskunnan vakautta. Luottamus aktivoi myös markkinoita ja vahvistaa taloudellista kasvua. Se lisää jopa ihmisten henkilökohtaista elämäntyytyväisyyttä ja terveyttä. Siksi juuri luottamusta pidetään sosiaalisen pääoman tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä. Kun kansalaiset ja yhteiskunnalliset toimijat luottavat toisiinsa, syntyy luottamuspääomaa. Ja se parantaa kaikkien hyvinvointia.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

”Olen huolissani monien kristittyjen ja myös joidenkin kristillisten mediatoimijoiden tavasta kylvää ympärilleen jatkuvasti yhteiskunnallista epäluottamusta.”

Viime vuosina on julkaistu useita kansainvälisiä tutkimuksia kansalaisten luottamuksesta yhteiskunnallisiin instituutioihin. Tulokset osoittavat, että erityisesti Pohjoismaissa tämä luottamus on vahvaa. Vertailevassa tutkimuksessa juuri suomalaisten luottamus moniin instituutioihin oli kansainvälistä kärkitasoa.

Siksi olenkin viime aikoina hämmästelyt sitä, miten monet vaikutusvaltaiset kristityt keskittyvät luottamuksen rakentamisen sijasta sen systemaattiseen murentamiseen. Heidän viestintänsä on jatkuvaa epäluuloisuuden kylvämistä. Ajankohtaisia esimerkkejä tästä on helppo löytää.

Vaikka maamme hallitus on onnistunut koronakriisin hoitamisessa esimerkillisesti koko maailmassa, monet kristityt näkevät tehtäväkseen hallituksen ja sen yksittäisten ministereiden haukkumisen. Vaikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) edustaa huipputason lääketieteellistä asiantuntemusta, monet kristityt uskovat mieluummin salaliittoteorioihin ja levittävät pelkoa koronarokotteeseen kätketystä mikrosirusta. Vaikka Yhdysvalloissa Donald Trumpin hallinnon omat vaaliasiantuntijat ja viralliset vaalitarkkailijat yhdessä vakuuttavat, että presidentinvaalit olivat turvalliset, eikä näyttöä lopputulokseen vaikuttaneesta vilpistä ole esitetty, moni kristitty luottaa enemmän kaverinsa Facebook-sivujen päinvastaiseen väitteeseen. Vaikka lisääntyneet myrskyt ja muut epätavalliset luonnonilmiöt kertovat selvää kieltä ilmastonmuutoksesta, osa kristityistä epäilee sen olevan vain punavihreän poliittisen liikkeen keksimä valhe, jolla pyritään hallitsemaan ilmastoahdistuksesta kärsivää ihmiskuntaa. Vaikka Yleisradio sanoo olevansa journalismin periaatteita ja etiikkaa kunnioittava media, monet kristityt pitävät sitä ideologisena propagandakoneistona ja kieltäytyvät luottamasta muihinkaan valtamedian uutisiin.

”Vaikka lisääntyneet myrskyt ja muut epätavalliset luonnonilmiöt kertovat selvää kieltä ilmastonmuutoksesta, osa kristityistä epäilee sen olevan vain punavihreän poliittisen liikkeen keksimä valhe.”

Ymmärrän hyvin, että Raamattunsa vakavasti ottavat kristityt kantavat huolta antikristuksen ilmestymisestä ja sen globaalista maailmanvallasta. Herramme itse kehotti meitä olemaan selvillä ajan merkeistä ja huolehtimaan hengellisestä valvomisesta (Luuk. 21:7–36).

Mutta sitä monet kristityt tuskin tulevat ajatelleeksi, että kylvämällä jatkuvaa epäluottamusta instituutioita kohtaan he itse heikentävät demokratian toimivuutta, murentavat yhteiskunnallista vakautta ja edistävät sosiaalisen kaaoksen syntyä. Ja näin toimiessaan he itse asiassa jouduttavat antikristillisen maailmanjärjestyksen valtaantuloa.

Uuden testamentin mukaan meillä on kristittyinä kutsumus, joka perustuu luottamukseen ja levolliseen tietoisuuteen Jumalan kaikkivaltiudesta. Meitä kehotetaan luottamaan yhteiskunnan perusrakenteisiin, kunnioittamaan esivaltaa ja rukoilemaan kaikkien vallanpitäjien puolesta. Rakentamalla yhteiskunnallista luottamusta saamme Paavalin sanoin ”viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti” (1. Tim. 2:2).

Juuri demokraattisen yhteiskunnan vakaus ja luottamuspääoma antavat parhaat edellytykset myös evankeliumin leviämiselle. Keskittykäämme siis kristittyinä luottamuksen rakentamiseen sen murentamisen sijasta.

Lue lisää Radio Dein lähettämiä Leevi Launosen blogeja täältä.